Gå til sidens hovedinnhold

Venstre vil ha nytt Østlandsfengsel til Grelland i Holmestrand

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Landets første ordentlige fengsel, Botsfengselet i Oslo, sto ferdig i 1851. Etter den tid, særlig i 1860-årene, ble det bygget en rekke små og halvstore fengsler i Norge. Så avtok byggeaktiviteten. Senere ble noen institusjoner, bygget for andre formål, overtatt av kriminalomsorgen og omgjort til lukkede og åpne fengsler. De siste 50 årene har det fra tid til annen blitt bygget noen nye lukkede fengsler; eksempelvis Ullersmo, Skien, Ringerike og Halden.

Botsfengselet er nå fraflyttet og fengselsporten stengt. Avdeling Bayern, som også er en del av Oslo fengsel, synes nå å lide samme skjebne. Årsaken til nedleggelsen av Oslo fengsel (Bayern og Botsen) er tilstandsrapporter som konkluderer med at bygningsmassen ikke lenger er egnet for formålet.

I Vestfold har vi langt på vei en liknende situasjon. 1860 fengslene, Larvik, Sem og Horten, har også utgått på dato ift. en moderne kriminalomsorg som skal ivareta sikkerhet, human fangebehandling og rehabilitering/habilitering av innsatte. I alle utredninger tilbake til 2012 er disse fengslene foreslått nedlagt og erstattet med ny bygningsmasse.

Østlandet har nå en unik sjanse til å få etablert et nytt Østlandfengsel som tar opp i seg erstatningsplasser for Oslo fengsel/Botsen, Horten, Sem og Larvik. I tillegg Drammen fengsel som er planlagt nedlagt om svært få år. Trolig allerede i 2024.

Venstre i Vestfold vil i neste stortingsperiode arbeide for at det blir en realitet. Vi har sammen med Høyre, KRF, og Frp tatt et initiativ overfor den sittende statsråden der vi peker på behovet og at dette kan realiseres på tomta Grelland i Holmestrand. Tomta er klar og er etter vår mening, ideell. Den tilfredsstiller kravene fra både kriminalomsorg, politi og rettsvesen og gir arbeidsplasser til mange av dem i vår del av fylket som har betydelig kompetanse og erfaring innen kriminalomsorgen.

Kommentarer til denne saken