Vernegg og eks-arbeidsgiver vant ikke fram i Høyesterett. 100-millionersdommen er rettskraftig.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet tirsdag at Arntzen de Besche Advokatfirmas og Trond Verneggs anke over Borgarting lagmannsretts dom fra 17. september i fjor ikke tillates fremmet.