Ser du noen kjente...fra innvielsen av Vesterøy skole i 1958

03. oktober 2018, kl. 09:00

Skolen ble grunnlagt som Buer skole i 1887, og ble ferdig bygget i 1890. En ny skole ble bygget i 1958 og navnet ble endret fra Buer skole til Vesterøy skole.