Gå til sidens hovedinnhold

Vesterøya. Ny skole på dyrket mark? Evig eies kun det tapte

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Er det virkelig nødvendig å bygge ned dyrket mark for en ny felles storskole? Jordloven setter begrensninger / føringer på hvordan dyrkes mark skal brukes. I lovens §9 kan man blant annet lese "Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida".

Det er ikke mangel på elevplasser ved de eksisterende skolene Vesterøy, Ormestad og Framnes.

Norconsults dokument "Faktagrunnlag Grunnskole Elevtallsutvikling, Skolekapasitet og Skolebehov 2019-2033" kap.4.1 tabell 1 viser følgende:

Elevtallet i 2018 var totalt 534 på de tre skolene samlet sett, mens den totale elevkapasitet samme år var 785 plasser. Forventet elevtall i 2033/2034 er 557, dvs en forventet økning på 23 på 15 år. Ved eksisterende skoler blir det en reservekapasitet i 2033/2034 på 228. Framnes skole har minst reservekapasitet anslått til 37 elevplasser i 2033/2034, mens den for Ormestad er beregnet til 129 og for Vesterøy 62.

Vesterøy og Ormestad har altså en samlet reservekapasitet på 191 elevplasser i 2033/2034.

Skulle det oppstå et fremtidig behov for utvidelse av Framnes skole, kan man eventuelt bygge en ny Framnes skole innenfor dagens Framnes skolekrets på en tomt som allerede er vurdert, nemlig Rødsåsen eller Sandarbanen. Disse tomtealternativene, beskrevet Norconsults dokument "Arealsøk Del 1" side 17-24, berører ikke dyrket mark.

En ny skole planlegges med 600-700 elevplasser. Dvs med færre elevplasser enn dagens samlede kapasitet.

Spørsmålet blir da, skal man bygge ned 30-40 mål dyrket mark uten å få en eneste ny elevplass? Ny lokalisering er ikke nødvendig for å øke antall tilgjengelige elevplasser.

Oppgrader eksisterende skoler fremfor å bygge ned dyrket mark, eller finn en tomt som ikke ligger på dyrket mark.

Kommentarer til denne saken