Gå til sidens hovedinnhold

Knytt sammen øyene, Stokke og Sandefjord igjen. Derfor må vi få en Vestfjordforbindelse!

Artikkelen er over 4 år gammel

Det er ikke mye som skiller bygdene Stokke og Nøtterøy, bare en kort rotur over Vestfjorden. I tidligere tider gikk det ferje der, og innbyggerne i de to kommunene hadde nær kontakt. Etter at ferjeforbindelsen opphørte, må vi kjøre hele veien rundt via Tønsbergs trege gater for å nå hverandre.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært snakk om en broforbindelse mellom Stokke og Nøtterøy i en årrekke. Det var nær ved å bli en realitet en gang på 60-tallet, men planene strandet på dårlig økonomi.

Tidlig på 2000-tallet kom planen om en ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy på bordet igjen. Fase 2 av Veipakke Tønsberg dreier seg hovedsakelig om ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy og Tjøme, som fra 2018 blir slått sammen til én kommune med navnet Færder.

Befolkningen på øyene har kjempet en lang og stri kamp for at den nye fastlandsforbindelsen skal gå fra Hellaområdet på Nøtterøy og over til Brunstad i Stokke, så videre til E18. Men, av en eller annen merkelig årsak ønsker vår politiske ledelse at forbindelsen skal gå i nord. Deres favoritt er bro eller tunnel fra Kaldnes til Korten. Dette alternativet møtte sterk motstand fra øybefolkningen, både på grunn av plassering og pris.

Press fra Nøtterøylisten tvang frem en folkeavstemning om Fase 2 i 2005. I denne avstemningen fikk vi ikke anledning til å velge mellom de aktuelle alternativene, kun ja eller nei til Fase 2. Teksten på nei-sedlene lød: «Jeg stemmer nei til at kommunen skal arbeide for at Fase 2 av Veipakke Tønsberg blir gjennomført.» Resultatet av avstemningen ble tilnærmet 70 prosent nei til Fase 2.

Ved kommunevalget 2007 hadde Nøtterøy Høyre igjen fastlandsforbindelsen som programpost, «og nå gjelder det Vestfjordforbindelsen», sa Nøtterøys nye ordfører Roar Jonstang (H). Så reiste han til Stokke med to veiforslag som på ingen måte tok hensyn til Stokkes ønsker og behov. Det er grunn til å tro at han fremla disse «uspiselige» forslagene for å være sikker på å få nei til svar – slik at de igjen kunne konsentrere seg om Kaldnes-Korten alternativet.

Saken ble politisk behandlet i Stokke, og svaret ble forståelig nok nei. De kunne selvfølgelig ikke godta veier som ville rasere jordbruk, boligområder og andre verdifulle områder. Stokke ønsket å utrede egne forslag til hvor/hvordan veien skulle gå fra Brunstad til E18. Dette gikk nok på tvers av Jonstangs plan, så han valgte å bryte dette samarbeidet med Stokke.

Tønsberg og Nøtterøy Høyre var pådrivere i arbeidet med å legge en plan for hvordan de skulle kunne fortsette det avbrutte arbeidet med Fase 2 etter kommunevalget 2011. Etter valget underkjente de folkeavstemningen og fjernet senere Vestfjordforbindelsen som alternativ.

Et klart flertall av Færders innbyggere mener Vestfjordforbindelsen er den beste løsningen fordi denne er det eneste alternativet som har en regionsutvidende effekt. Og veivesenets egen konseptvalgsutredning sier at Vestfjordforbindelsen også er den eneste som er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Man kan egentlig bare ta en titt på kartet, så vil man se at en ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy bør gå over Vestfjorden. En forbindelse her ville knytte regionen sammen på en god måte, til en relativt rimelig pris (ca. en tredjedel av hva Kaldnes/Korten vil koste).Om Vestfjorden hadde vært fast grunn, så hadde det for lengst gått mange veier mellom Nøtterøy og Stokke – og de hadde blitt flittig brukt.

Det er ganske innlysende at øybefolkningen vil ha stor glede og nytte av en Vestfjordforbindelse. Vi vil få kortere reisetid når vi skal andre steder enn til Tønsberg. Tønsberg by vil også ha glede av denne forbindelsen da det vil spare dem for mye unødig gjennomgangstrafikk. Miljøet vil også ha godt av det: kortere reisevei og bedre trafikkflyt fører til mindre utslipp.

Stokke/Sandefjord er kanskje de som vil ha mest å tjene på denne forbindelsen. Den vil gi dere kortere og billigere transport av varer og tjenester til Færder kommune. Stokke kan benytte anledningen til å løse sine trafikkproblemer i sentrum. Færder nasjonalpark og andre fasiliteter på øyene blir lettere tilgjengelig for Sandefjord kommunes innbyggere.

Det er over 25.000 innbyggere i Færder kommune, og bare Tjøme har ca. 40.000 sommergjester, et ikke ubetydelig antall potensielle kunder for deres næringsdrivende. For oss på øyene ville det ikke lenger være så fjernt å bruke for eksempel håndverkere fra Sandefjord.

Vi ønsker å gjenopprette det nære og gode naboforholdet som var den gang vi hadde ferjeforbindelse.

Kommentarer til denne saken