Gå til sidens hovedinnhold

Siden har tydeligvis ikke Stokke skjenket Vestfjordforbindelsen en tanke. Dessverre.

Artikkelen er over 4 år gammel

Som innbygger sør i gamle Stokke kommune, nå Sandefjord, har jeg hele tiden sett det fornuftige ved Vestfjordforbindelsen, og har fulgt godt med i saken.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dessverre er det her snakk om både «bukken og havresekken», og at svært mye har foregått i «de lukkede rom», anført av pengepartiet Høyre, hvoretter alle de andre partier dilter etter. Det er ikke til å fatte at ikke flertallet i de berørte kommunestyrene ser at man ved å bygge Vestfjordforbindelsen får meget rask og enkel atkomst til E18, delt trafikken på en effektiv måte, uten å overbelaste veinettet ved Kjelle/ Korten og beholder Kanalbrua i overskuelig fremtid.

Helt fra begynnelsen av diskusjonen om ny fastlandsforbindelse, begynte ting å skurre. Bente Bjerke, ordfører på Tjøme (Ap), hevder at det har vært grundige utredninger, og bred politisk oppslutning i kommunestyrer og fylker. Det hun bevisst utelater, er at her har det foregått mye i «de lukkede rom», og jeg mistenker at det også har foregått hemmelige samtaler mellom ordførere og høyerestående fagfolk i Statens vegvesen.

Dette munnet da også ut i at veivesenet utelot Vestfjordforbindelsen i de sju alternativene, ved å gjøre den så lite attraktiv som mulig. Det ble sterkt vektlagt at Stokke (for mange år siden) ville bli delt i to med en åpen motorvei.

Ingen tenkte den gang på å bygge miljøtunnel på hele strekningen. Derfor gikk også Stokke kommune i imot denne forbindelsen. Siden har tydeligvis ikke Stokke skjenket denne saken en tanke. Dessverre.

Det lukter også rimelig tvilsomt når man ser på måten denne saken har blitt kjørt igjennom på i solid byråkratisk stil: 1. prosjektadministrasjonen for bypakke Tønsberg har en klar anbefaling om Nord-sør-forbindelse, enten med ilandføring ved Korten eller ved Smørberg. 2. Overordnet politisk styringsgruppe skal bestemme trasévalg høsten 2017. 3. Kommunestyrer og fylkesting skal bestemme seg våren 2018.

Ved å gjøre denne saken vanskelig tilgjengelig, er jeg redd politikerne tror de kan overkjøre folket. Når de i tillegg får Statens vegvesen til å droppe Vestfjordforbindelsen, er det mitt håp at folk stemmer på riktig parti ved neste korsvei. Det er helt utrolig at vi har fått politikere, som slett ikke bryr seg om hva folket mener.

Den egentlige grunnen til at Tønsberg er livredd for Vestfjordforbindelsen, er nok at de frykter at handelen vil stupe. Det sies det ikke et pip om fra Petter Berg & Co.

Bente Bjerke hevder at Bypakka ikke har myndighet til å ha en ny konsekvensutredning. Det trenger vi heller ikke. Enhver oppegående person ser med letthet at Vestfjordforbindelsen, med sine åtte km til E18, uten kø, i 110 km/t, er langt å foretrekke fremfor å snirkle seg gjennom Tønsberg sentrum.

Dessuten vil den håpløse nord-sør løsningen ende enten på Kjelle eller på Jarlsberg, ved travbanen. Der vil det oppstå kork og kø, inntil det blir bygget firefelts motorvei til E18. På Semslinna er det i dag allerede kø og stillestående trafikk om ettermiddag og morgen. Hvordan vil dette bli, tror du, dersom enda to felt til skal presses inn på denne overbelastede veien?

Derfor, samtlige politikere i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme: Kryp til korset og innse at Vestfjordforbindelsen er den beste løsningen. Jeg tror ikke det vil være noe problem med å finansiere denne brua og tunnel hele veien til E18 ved bompenger.

Kommentarer til denne saken