Dette kan bli billigere for deg hvis flere i Vestfold velger det: – Ikke uverdig, uetisk eller vanskelig

Vestfold Krematorium går i praksis for «halv maskin», og kan kremere dobbelt så mange som i dag. Men fortsatt velger langt færre kremasjon her i distriktet enn eksempelvis i Oslo og Bærum. Velger flere kremasjon, går prisen ned.