Gå til sidens hovedinnhold

Vestfold trenger fagarbeideren

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verdiskapinga i Vestfold bygger på hardt arbeid og stolte tradisjoner fra fagarbeiderne. Vi har et stort behov for flere fagarbeidere i årene som kommer. Fagarbeidere er helt nødvendige for å møte framtidas utfordringer i privat og offentlig sektor. Arbeiderpartiet vil verne om lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte, og samarbeide tett med næringslivet for å utdanne flere fagarbeidere. Kvalifisering og utdanning er nøkkelen.

Vi vil innføre en læreplassgaranti gjennom forpliktende samarbeid med næringslivet. Dette er nødvendig for å utdanne de fagarbeiderne Vestfold har behov for. Ved å styrke kravene til å bruke lærebedrifter i offentlige innkjøp gjør vi det mer attraktivt å være lærebedrift. Arbeiderpartiet vil styrke fagarbeideren, begrense innleie og motarbeide sosial dumping i Vestfold. Vi må også styrke mulighetene for fagskoleutdanning og høyere utdanning i fylket.

Aller viktigst, hele faste stillinger skal være hovedregelen både i offentlig og privat sektor. Vi vil begrense innleie og adgangen til midlertidige stillinger. En stemme på Arbeiderpartiet er en stemme for trygge, faste og hele stillinger.

Nå er det vanlige folks tur.

Kommentarer til denne saken