(Østlands-Posten)

Norske myndigheter har økt kampen mot ulovlig fiske, og spesielt laksefiske med garn.

Men kampen mot andre som fisker ulovlig økes også, med hjelp av tips fra innbyggerne. Det er Statens Naturoppsyn (SNO) som har etablert et kart med varslingstjeneste på ulovligegarn.no, der man kan legge inn tips til fiske som ser ut til å bryte loven.

Så langt i år har det kommet inn åtte tips om ulovlig fiske i Vestfold. I fjor kom det inn 12 tips, mens det i 2015 og 2014 kom inn henholdsvis 9 og 10 tips.

SNO, som er en del av Miljødirektoratet, kontrollerer tipsene som kommer inn, med hjelp fra politiet, Kystvakten Fiskeridepartementet.

LES OGSÅ: Fjernet 29 ulovlige teiner

Møtte ingen forståelse

En av tipserne i Vestfold skriver at han eller hun til og med tok kontakt med dem som hadde lagt ut et ulovlig garn, men at det ble møtt med liten forståelse.

«Jeg sa til dem at det ikke er lov å sette garn så grunt, fordi man da kan få sjøørret. Da svarte dem at formålet med garnsettingen var å få nettopp sjøørret, og at de har holdt på med garnfiske etter sjøørret i 50 år. Jeg prøvde å fortelle de at dette er svært dårlig for bestanden, men det virket ikke som om de var enige i at dette var dumt å gjøre i det hele tatt», skriver tipseren.

SNO ønsker flere tips, men understreker at de anonyme tipsene ikke er det samme som å anmelde, det må man gjøre til politiet, men via ulovligegarn.no tar SNO tak i de tilfellene der de kan bevise ulovlig fiske. Ikke alle tipsene i kartet er verifisert om de er sanne.

LES OGSÅ: Liten fangst i stor aksjon

Flest anmeldelser i Nord-Norge

– Vi ønsker en slutt på det ulovlige fisket. Det er et omfang på dette som er altfor høyt, sier leder Arnstein Johnsen for kystseksjonen i Statens naturoppsyn (SNO) til NRK Troms.

NRK skriver det så langt i 2017 er beslaglagt 197 garn i Nord-Norge, og at antall anmeldelser er doblet, til 12.

– Nå har vi tatt omtrent dobbelt så mye på én oppsynstur som vi hadde på hele fjoråret, sa Anders Voss Thingnes i Statens naturoppsyn.

I resten av landet har kontrollerne så langt bare resultert i fire anmeldelser.

– Vi ser at det er grovere, større og lengre redskaper og lenker som brukes. Det er i en del tilfeller vanskelig å se at fisket bare er til eget bruk, sier Johnsen.

LES SAKEN: Vannscooterforbundet reagerer på hastevedtak fra Larvik kommune

Rapportert i Vestfold 2017

Svelvik (1):

■ Like nord for Svelvikstrømmen

Sandefjord (1):

■ Trollgarn observert, fisket på grunt vann under to meter dybde, noe som ikke er lov.

Larvik (3):

■ Eftangveien, garn observert på sted for det bare er ca. to meter dypt.

■ Jordebukta: To ulovlige og umerkede laksegarn

Stavern (1):

■ Umerket, 6 meter langt garn utenfor Risøya.

Helgeroa (2):

■ Et garn i sund mellom land og holme, og ett ved Rogna.