(Tønsbergs Blad)

Det var denne lovendringen fylkespolitikerne valgte å vente på, da de for to år siden enstemmig sa nei til nullutslippsselskapet Zero Taxi, som ville etablere seg i Sandefjord.

Forsvinnende få elbiler

I Oslos gater ruller bare 12 eltaxier, mindre enn én prosent av byens 1780 drosjer. Om fire år skal alle være utslippsfrie. Også i Vestfold jobbes det med saken. Et administrativt arbeidsutvalg med representanter fra Vestfold, Telemark og Buskerud skal lage forslag til nytt regelverk.

I 2016 tilbakela de drøyt 200 taxiene i Vestfold 16,4 millioner kilometer, så det vil representere et betydelig utslippskutt når alle om få år sannsynligvis kjører på biogass, strøm eller hydrogen.

Utvalget som arbeider med nye regler, er i dialog med drosjenæringen. Arbeidet tar tid og Hans Hilding Hønsvall (KrF), som leder fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel og areal, regner ikke med å få en politisk sak på bordet før til høsten.

– Men lovendringen gir oss muligheten til å få en god miljøprofil og den vil vi benytte, sier Hønsvall (KrF).

Lavutslipp bli lønnsomt

Han har stor tro på at bransjen vil være positiv, og påpeker at teknologien utvikler seg så raskt at det sannsynligvis ganske snart vil lønne seg å satse på noe annet enn diesel og bensin, og at overgangen derfor vil gå greit.

LES OGSÅ:  Tredje største bilsalgsåret i historien, men stabilt i Tønsberg

Fredrik Tronhuus (H), leder Hovedutvalg for klima, energi og næring, brenner for denne saken. Han viser til at norske klimagassutslipp skal ned med 40 prosent totalt, men at transportsektoren – som står for det meste av utslippene – må kutte med 50 prosent fram mot 2030.

Vestfold egnet for eltaxier

Han understreker at selv om Vestfold ikke har det samme luftforurensningsproblemet som Oslo, er det viktig at transportbransjen også her tar sin del av de kuttene som må til for at Norge skal klare å oppfylle Parisavtalen.

– Vestfold er et lite fylke og de fleste drosjeturene er korte, derfor burde alt ligge til rette for eltaxier her, sier han.

LES OGSÅ: ESA gir grønt lys for norske elbilfordeler

Både Hønsvall og Tronhuus regner med at nye regler for utslippsbegrensning vil få full tilslutning i fylkestinget. Og når nye regler er vedtatt, gjelder en overgangsperiode på fire år.

Omkring fem prosent av norske personbiler er utslippsfrie. Drosjenæringen henger etter med en prosentandel på under én. Det framgår av en fersk rapport analyseselskapet Vista har laget for Miljødirektoratet.

LES OGSÅ: Forskningsleder vil stanse lange flyreiser

For få bilmodeller, for få ladestasjoner

Ifølge Vista, er årsaken til at det er vanskeligere å drive lønnsomt med nullutslippsbiler sammenlignet med andre biler, at utvalget av biler som egner seg som taxi er svært begrenset – og at det er for langt mellom ladepunkter og hydrogenstasjoner. Det er også stor forskjell på å kjøre elbil i byer og tettbygde strøk og på landet der avstandene kan være store.

LES OGSÅ:  En grønnere framtid for Vestfold og Norge

Analyseselskapet Vista påpeker at det ventes flere bilmodeller som egner seg og stadig flere ladepunkter. Med flere tilbud, mener analyseselskapet at etterspørselen etter nullutslippsbiler vil øke.

Hvis det ikke skjer, vil utslippskrav i drosjeløyver være et effektivt virkemiddel, skriver analysebyrået.