Har allerede plukket tonnevis med stillehavsøsters i Vestfold

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

På strendene er de skarpe skjellene et stort problem. På tallerkenen kan østersen være en delikatesse.

DEL

(Øyene) Derfor er stillehavsøstersen både elsket og hatet. Uansett gjennomføres det for tiden en omfattende ryddeaksjon for å få de knivskarpe skjellene vekk fra badestrendene. Og ifølge en artikkel i Aftenposten nylig skal det allerede ha blitt plukket opp hele fem tonn med stillehavsøsters i fylket vårt.

Oslofjordens Friluftsråd engasjerer seg sterkt i arbeidet, og har satt en prosjektmedarbeider til å organisere rydding. Prosjektet er støttet av fylkeskommunene i Østfold og Vestfold, Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Vestfold.

I forbindelse med arbeidet er det utarbeidet tips til deg som vil bidra ved å plukke skjell. Her får du de:

Vær forsiktig når østers plukkes. Skjellene er skarpe og kan gi kuttskader. Bruk derfor beskyttelse som hansker og sko under plukking.

  • – Individ som vokser fritt eller er festet til andre skjell tas opp og legges i en egnet beholder (nett, bøtte eller liknende) etter hvert som de sankes.
  • – De som sitter fast på små stein (mindre enn en bordtennisball) legges sammen med de løse skjellene som plukkes.
  • – De som sitter fast på store stein eller fjell knuses. Løse skjellbiter plukkes og legges sammen med resten av de sankede østersene. Skjelldeler som sitter igjen på stein/fjell avrundes ved å slå de skarpe kantene butte med en stein.
  • – Med litt teknikk løsnes de fleste skjellene fra steinen de vokser på; noen kontante slag med en stein mot undersiden av østersen (ved skjellets «hengsel») fører til at skjellet løsner uten å knuses. Enkelte skjell kan også vris av steinen de vokser på. Skjellene legges sammen med resten av de plukkede østersene. Den gjenværende steinen legges på land unna tidevann og stormflo fordi disse steinene kan inneholde mye yngel, samt at de er substrat for nyetablering av Stillehavsøsters.
  • – Plukk både levende og døde skjell.
  • – Det er viktig at ikke andre skjell (f.eks. blåskjell og flatøsters) plukkes. Flatøsters skiller seg fra Stillehavsøsters ved å være flatere. Stillehavsøsters har et mer bølget skjell som ofte er svært skarpt langs skjellkanten. Bilder finnes på Havforskningsinstituttets nettsider.
  • Så lenge det ikke er koordinerte ryddeaksjoner henvises private initiativ i størrelsesorden «trillebårlass» til kompostering på egen eiendom. Har man ikke denne muligheten kan man i juli 2018 levere plukkede stillehavsøsters i en tilhenger plassert på Ilene langs Aulielva (Kartsøk, gulesider.no) utenfor Tønsberg (avkjøring fra Semslinna).

Du finner mer informasjon på hjemmesidene til Oslofjordens Friluftsråd.

Artikkeltags