Flere mottar sosialhjelp i Vestfold

En undersøkelse gjennomført av Proba samfunnsanalyse viser at sosialhjelpsutgiftene ligger høyere i Vestfold enn hva den sosioøkonomiske situasjonen tilsier.

Artikkeltags