(Tønsbergs Blad)

Det går fram av et såkalt «råutkast» fra styringsgruppa for lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt, skriver politiforum.no. Bakgrunnen er planlegging av hvordan det nye politidistriktet skal se ut i framtida.

Halverer antall tjenestesteder

Totalt foreslås 20 lensmannskontorer nedlagt i de gamle politidistriktene Telemark, Vestfold, Nordre Buskerud, og Søndre Buskerud. Dersom forslaget gjennomføres, vil kun 21 lensmannskontorer bevares.

Ifølge politiforum.no, skal forslaget drøftes med ordførere til uka, før politimesteren kommer med sin tilråding i oktober.

LES OGSÅ: Julebrusen har kommet i butikken