(Tønsbergs Blad)

Tirsdag kveld ble det kjent at regjeringen med støttepartiene KrF og Venstre går inn for å slå Vestfold sammen med Telemark, og at primærønsket i begge fylkene – å bli slått sammen også med Buskerud – var droppet.

Sammenslåingen skal være på administrativt nivå, fylkene som sådan skal bestå, de skal bare få felles fylkeskommunal administrasjon.

Men hvilke praktiske konsekvenser en slik konstellasjon får for innbyggerne, er det ingen som har oversikt over.

– Dette er Stortingets reform. I dokumentet står det ingenting om hvilke oppgaver regionene får, sier fylkesmann Per Arne Olsen i Vestfold.

LES OGSÅ: – Jeg blir forbanna over at vi blir overkjørt av våre egne

Sier lite

Men får vi bedre skoler? Bedre veier og jernbanestrekninger? Bedre helsetjenester? Alt dette er en målsetting, men hvordan? Det sier ikke regjeringens og departementets nettsider noe om.

Én konsekvens kan bli at Holmestrand, Hof og Sande forsvinner nordover.

Det bekrefter Høyres fraksjonsleder Ingjerd Schou i kommunalkomiteen. Hun har vært sentral i arbeidet med regionreformen.

– Når regionreformen er besluttet ber vi regjeringen nedsette et utvalg som skal gå gjennom mulige grensejusteringer, i samarbeid med aktuelle kommuner, sier Schou.

– Flere Høyre-representanter fra Vestfold mener det ikke er umulig for Vestfold å bli med Buskerud og Akershus, så sant det politiske miljøet i fylket står samlet om kravet. Er det mulig?

– Hvis dette er et tverrpolitisk ønske i Vestfold må det fremmes som forslag. Døra er ikke lukket.

Tønsberg kan bli hovedstad i «Vestmark»

Ifølge Schou vil reformen gi færre politikere og byråkrater, som kan frigjøre penger til:

  • Bedre veier, skoler og helse.
  • Større regionalt selvstyre innen de samme områdene, samferdsel, undervisning og helse.
  • Flere oppgaver som i dag er statlige kan flyttes til regionalt nivå, og styres politisk der.

Hvis Vestfold-politikerne mislykkes i kampen for å bli med i Viken-regionen, foreligger det et allerede utarbeidet, men ikke vedtatt, samarbeidsdokument mellom Vestfold og Telemark. Hovedpunktene der kan hentes fram igjen:

  • Tønsberg blir hovedstad for den politiske og administrative ledelsen.
  • Skien blir hovedstad for videregående opplæring og samferdsel.

Begge punktene skal, ifølge avtaleteksten, utredes nærmere.

Og hva regionen skal hete gjenstår å se. Forslagene har stort sett variert mellom «Telefold» og «Vestmark.»