For her er det lagt vekt på setebelter på alle stoler og å løse tekniske utfordringer med de gamle bussene. Men av grunner Sandefjords Blad ikke forstår, er det ikke tenkt på foreldre med barnevogn og rullestolbrukere. Vestfold Kollektivtrafikk gir nemlig ikke plassgaranti.

Det er derfor kuttet ned på plassen til barnevogner og rullestolbrukere. Så om barnevogn- og rullestolbrukere oftere må stå igjen når bussen kjører, er det visst ikke så farlig om de klare seg selv.

Sandefjords Blad skrev fredag om både foreldre med barnevogn og en rullestolbruker som hadde opplevd å måtte stå over både en og to avganger. Det er kanskje et lite problem for Vestfold kollektivtrafikk, men kan være en alvorlig utfordring for dem det gjelder. For det er vel ikke noen som tar for gitt at avtaler ikke er like viktige for dem som sitter i rullestol? For det er vel ikke noen som tar for gitt at foreldre med barnevogn kan vente i timevis?

Det er så en lurer på om de som utformer kravspekkene for kollektivtrafikken, aldri har vært ute i foreldrepermisjon. Å sitte hjemme hele dagen er ikke bra – verken for foreldre eller barn. Og da har vi ikke engang åpnet kapittelet om hvorfor vi skal ta hensyn til rullestolbrukere.

Det burde egentlig heller ikke være nødvendig for folk med god allmenndannelse. Kristin Abrahamsen forteller at hun fikk høre at VKT ikke «gir plassgaranti,» etter å ha stått over to avganger med to gråtende barn i barnevogna.

I VKTs versjon heter det at saken ble «forsøkt løst» av kundeopplysningen. Å henvise til at det ikke gis «plassgaranti», er etter mitt syn ikke en løsning, men en fallitterklæring overfor passasjerer med andre behov enn gjennomsnittet. Vi andre kan jo bare trenge oss på, og må svært sjelden stå igjen på grunn av fulle busser.

Så er det jo selvsagt vel og bra at det skal være setebelter på alle plasser. Men vi kjøper ikke det som forklaring på hvorfor det er kuttet på plassen til rullestoler.

Det burde være fullt mulig å både ha setebelter og plass til rullestoler og barnevogner som før.