Gå til sidens hovedinnhold

Bruk gamle jernbanespor i Vestfold til å lage sykkelsti!

Artikkelen er over 4 år gammel

Kan vi få til dette? Ja, om vi ønsker det, så kan vi. Som kjent skal Vestfoldbanen gjennom Vestfold bygges om til en moderne jernbane med to spor for tog med hastighet på 200 km/t. Strekningen forbi Holmestrand og Larvik - Skien kommer først.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Linjeføringen for den nye jernbanen er så stiv at den så godt som hele strekningen kommer utenfor det gamle jernbanelegemet. Det gamle jernbanelegemet vil derfor nesten sammenhengene bli nedlagt. Nå har vi muligheten til å lage en alle tiders sykkelveg gjennom Vestfold om politikere, veg- og jernbanemyndigheter vil det, og kan samarbeide.

En slik sykkelveg kan i det vesentligste bygges på det gamle jernbanelegemet. Den vil være optimal trafikksikker, støysvak, eksosfri, ligge fint i terrenget, ha behagelige stigninger, kurver og komme innom alle byer og flere tettsteder. Kan vi få det bedre?

Kostnadene blir heller ikke store, idet både jernbanekroppen og en del bruer kan nyttes direkte. Selvfølgelig må det foretas enkelte justeringer og sammenkoblinger før alt fungerer.

Grunnen eies av staten, så hva venter vi på? Ser vi på tilsvarende veger eksempelvis i Frankrike, så er det mulig å sykle fra Biscayabukta til Middelhavet i landlige områder på gamle veier langs elver og kanaler. Bilveger m.v. krysses med underganger. Sverige opererer på samme vis med sykkelveger som går langt unna hovedvegene og kun krysser disse med underganger. Vi som er på ferie, ser dem ikke og vet derfor ikke at de finnes.

I Norge kliner vi sykkelvegene helt inntil hovedvegene og tar kryssingene i plan. Slike løsninger gir meget dårlige sikkerhet og er miljø-, støymessig lite tilfredsstillende for syklistene. Stigningsforholdene er heller ikke gode.

Nå har vi mulighetene. Hva gjør vi? Lukker vi øynene slik vi pleier, eller vil vi satse på Norges beste sykkelveger? Jeg spent på resultatet. Er du? Hva med Østfoldbanen, eventuelt andre nedlagte jernbanestrekninger i Norge? Jeg har sett nye gang- og sykkelveier bli bygd fire-fem meter fra nedlagt jernbane,

Har du? Er dette klokt? Har vi for mye penger i Norge?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.