Korona. Barn og unge i en sårbar situasjon, uten skolens faste rammer, med usikkerheten, frykten for at foreldre mister jobben eller at de selv eller andre de er glade i, skal bli syke …

Barn og unge har stått i det, ikke fordi de ville, men fordi de måtte.

I løpet av ei helg ble livet deres snudd på hodet. Skolen var borte, likeså kameratene, fritidsaktiviteter og lærerne. Tilbake var nettbrett og pc, med video og chat. Vi lærere skapte i løpet av en helg Sandefjordskolen om til en hjemmeskole, løsningene kreative og godordene mange.

Vi lærte nye sider ved elevene våre. Vi lærte nye sider ved familiene. Vi så inn i stuer og kjøkken, våkne eller slitne foreldre, småsøsken smilende eller gråtende, direkte på skjermen. Vi opplevde en raushet fra foreldrene som gjorde at vi ble bedre kjent og kunne jobbe godt sammen.

Elever gjorde så godt de kunne, foreldre gjorde så godt de kunne. Noen jobbet og presterte bedre enn vi hadde trodd, noen dårligere. Alle leverte noe!

Tilbake på skolen er ikke skolen den samme. Lærerne er der, kameratene er der, men nødvendigvis ikke i samme kohort ... Noen jubler over at bestevennen sitter en meter unna i klassrommet, andre er såre og lei seg over at de hverken i timene eller i friminuttene får se kompisen. I tillegg opplever mange at kontaktlæreren er usynlig, hun underviser en annen kohort, og har ikke lov til å komme innom en gang. Triste barn reagerer på mange måter. Noen blir tause, andre utagerer.

Vi lærere ble utfordret, tok utfordringen og skapte hjemmeskolen. Så ble vi utfordret igjen og skapte kohortskolen. Mange underviser samme gruppe i alle fag, selv fag vi ikke har kompetanse i. Dugnad i en underlig tid.
Tredje utfordring. Svært overraskende og vanskelig for mange av oss. Skriftlig halvårsvurdering. Kompetansemål. Målstyring som vanlig, selv i en uvanlig tid.

Nå skal prestasjonene fra stua og kjøkkenbordet måles. Prestasjoner med eller uten foreldre eller søskens hjelp. Var dobbeltkonsonant-oppgaven elevens eller familiens prestasjon? Fortellingen? Gangeprøven? Glosene?


Vi skal selvsagt også måle prestasjonene fra kohort-skolen. Selv elever i en annen kohort, som vi ikke underviser. Elever vi ikke «har sett» siden 12.mars. Vi skal vurdere elever som kanskje har en assistent eller en student som hovedlærer fordi det er for få lærere til alle gruppene. Vi skal vurdere elever som synes det er vanskelig å være i en ny gruppe, som blir ukonsentrerte, tilbaketrukket eller voldsomme fordi verden er annerledes, utrygg og underlig.

Men måles skal de. I fagene, i orden og oppførsel. Etter uker ved kjøkkenbordet, med forstyrrende småsøsken, eller kanskje alene uten voksne. De skal vurderes av en lærer som mulig ikke har sett dem siden 12. mars. Ord som blir stående skriftlig livet ut. Læringsfremmende? Utviklende? Rettferdig?

LES OGSÅ: Vi ønsker mer tillit

Ifølge opplæringsloven har elever krav på halvårlig underveisvurdering, muntlig eller skriftlig. La oss få ta vare på elever og foreldre og vurdere moderert i denne underlige tida.

Ja, vi har allerede gått tjenestevei via Utdanningsforbundet. Skoleeiers svar: Skrivefrist halvårsvurderinger 12. juni klokken 12. I Sandefjord trumfer målstyring korona.

For flertallet i Utdanningsforbundets klubber på Gokstad skole, Høyjord skole, Kodal skole, Melsom skole, Store Bergan skole, Sande skole, Andebu barneskole, Mosserød skole, Sandefjord Voksenopplæring (SVO), Krokemoa skole, Haukerød skole.

LES OGSÅ: Det er bred politisk enighet om avdelingsledermodellen. Og det var en enstemmig Fellesnemd som i juni 2016 vedtok at denne skulle innføres i hele den nye kommunen.