Gå til sidens hovedinnhold

Vet du som forelder hvordan bemanningen er i kommunens barnehager? #UFORSVARLIG.

Artikkelen er over 1 år gammel

Vi hører stadig fine ord som bemanningsnorm, tidlig innsats og nasjonale tilskuddsordninger i barnehager. Hva betyr egentlig dette? Jeg som forelder og ikke barnehageansatt vet egentlig ikke hva som foregår innenfor barnehagens vegger når jeg har levert barna mine og er på jobb. Jeg er kanskje naiv, men jeg trodde at det sto bra til med barnehagene i Norge.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har nylig blitt med i gruppen FUB Sandefjord, som er helt nytt i denne kommunen. FUB står for Foreldreutvalget for barnehager og har grupper i flere kommuner i landet. Først nå har jeg fått vite hvordan barnehagehverdagen faktisk er, og jeg er skremt.

Stortinget vedtok i 2018 at barnehager skal ha et minimumskrav til bemanning i ordinære barnehager. Dette minimumskravet består av én voksen per tre barn under tre år og én voksen per seks barn over tre år.

Aldri fullt bemannet

Sannheten er at barnehagen har fullt bemannet i beste fall 3 av kanskje 9 timer. Det er gjerne nok ansatte til stede under barnehagens tak i løpet av barnehagens åpningstid, slik at kravet blir dekket, men hva hjelper det når de har så mange andre plikter å oppfylle annet enn å være med barna våre?

I løpet av en uke har de ansatte i oppgave å skrive vaktlister, plantid for å planlegge det pedagogiske opplegget, pauser og i tillegg er det kanskje en ansatt eller to som er syke eller av andre grunner borte fra jobb. Dette fører da til at voksentettheten hos barna våre er lavere enn kravet. Jeg mener at når de voksne oppholder seg på kontor eller pauserom, så kan de ikke regnes med i den totale bemanningen.

Har ikke penger nok

Ved sykdom kan man tenke at de selvsagt leier inn vikar. Sannheten her er at barnehagene ikke har budsjett til å betale vikarer selv. Mange venter til dag nr. 17 før vikar leies inn, for da overtar NAV betalingen. Dette går sterkt utover våre barn, som sitter igjen som taperne. De har en mindre ansatt å bli sett av, en mindre ansatt som gir omsorg, en mindre ansatt som oppdager en konflikt og løser den, et mindre fang å gråte på, to hender for lite til å skifte raskt en bleie eller tre. Det er trist å tenke på at det er barna våre det går utover. Nå må vi ta tak å gjøre noe. Dette er ikke greit!

Hva med omsorgen?

Noen ganger leverer vi barnet fra oss med en beskjed om at barnet har vært våken på natten og er trøtt. Noen barn ønsker ikke at foreldre skal gå og blir trist og lei seg. Noen ønsker å fortelle om det de opplevde dagen før til en barnehageansatt. Nå forstår jeg at det ikke er rom for det når en ansatt er alene under åpning av barnehagen og det er 5–8 andre barn der som også trenger trøst, bli sett, lekt med, ny bleie eller generelt tilsyn.

Det samme gjelder under stenging av barnehagen. Barna er middagssulten, savner foreldrene sine, slitne og ønsker å komme hjem. Da oppstår det gjerne konflikter mellom barn, samtidig som andre barn ønsker å bli sett eller å leke, men ingen får sine behov dekket godt nok fordi den ansatte som er alene igjen på jobb, må holde overblikk over alle barna samtidig, alene.

Må ha vikarer

Jeg forventer at barna mine får den omsorgen de har behov for, krav på og som vi foreldre betaler for i barnehagen, uansett når på dagen det måtte være. Det skal være trygt å gå på jobb. Jeg vil vite at barna får akkurat det de har krav på, uansett om jeg velger å levere rett etter åpningstid eller senere på morgenen. Jeg vil vite at barnehagene i Sandefjord kommune får vikarer inn den dagen det meldes om sykdom, uavhengig om det er få dager eller mange dagers sykdom. Når ansatte skal ta ut permisjon en eller flere dager, må på kurs eller tar ut avspasering, skal ikke det gå utover våre uskyldige barn.

Tidlig innsats er noe som stadig snakkes mer om. Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i barnas liv. Dette er for å unngå at eventuelle vansker blir unødvendig store og at det oppstår tilleggsvansker. Slik skal man kunne forebygge senere sosiale vansker, lærevansker, frafall i skolen og å havne utenfor arbeidslivet. Regjeringen innførte dette for å sørge for god kvalitet rundt hvert enkelt barn i barnehagene.

Kritisk for oppvekstmiljøet

Det er ikke lett å ha fokus på tidlig innsats i barnehagene når det ikke er ansatte nok til å håndtere barnehagehverdagen, som beskrevet over. Når barnehagene ikke får jobbet med tidlig innsats, vil det være kritisk for det psykososiale oppvekstmiljøet til barn, deres barndom som kan strekke seg over 5 år i barnehage står i fare for å endres til mer skoletilpasset hverdag i mangel på ressurser og nok voksne som kan være der barna er og opprettholde verdien i leken. Lek = barndom!

Det finnes mange barn som av ulike grunner har behov for ekstra hjelp og tilsyn i barnehagen. Dette kan for eksempel være forsinket språkutvikling, atferdsvansker, tilknytningsvansker, følelsesregulering, traumebehandling eller annet.

Hvem er vi?

Til slutt litt om FUB: FUB er forkortelsen på Foreldreutvalget for barnehager, og er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.

FUB ble for første gang oppnevnt av Kongen i statsråd 25.06.2010 og fungerte fra 1. august samme år. Medlemmene for perioden 2015–2018 ble oppnevnt av kunnskapsministeren 2. februar 2015. Deres periode ble forlenget med et år på grunn av flyttingen av sekretariatet fra Oslo til Bø i Telemark.

Sittende FUB ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 20. desember 2019. FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen. FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. Gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene skal FUB styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen. FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:

«Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud.»

Bli gjerne med i gruppa vår

FUB Sandefjord er å finne på www.facebook.no

Styret består pr. i dag av; Irene Edin, Karoline Thowsen, Helén Haugbjørg, Hege Semb Maaren og Lone Winther Thomsen.

Vi trenger flere foreldre som hever stemmen og løfter barnehage på agendaen til politikere i vår kommune. Er du en av dem som ønsker å engasjere deg, så ta kontakt med oss!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.