Gå til sidens hovedinnhold

Vi bygger ut byen stykkevis og delt. Nå er det på tide med en helhetsplan!

Artikkelen er over 1 år gammel

Hvordan vi skal utvikle byen vår Sandefjord, er et hett tema. Enkeltsaker som Carlsenkvartalet og Nedre Movei skaper voldsom debatt, med folkemøter og mengder av leserbrev. Tjomsland melder seg ut av Høyre, og Sandefjords Blad kjører meningsmålinger. Utbyggerne bruker på sin side mye penger og energi på å lage stadig nye utkast til løsninger, for å tilfredsstille politikere og allmennhet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor blir det slik? Jo, fordi kommunen mangler en helhetlig byutviklingsplan. Sandefjord Arbeiderparti ser med bekymring på at vi bygger ut byen stykkevis og delt, hvor den helhetlige tenkningen er fraværende. Sandefjord Arbeiderparti har derfor de to siste årene foreslått å legge inn midler i budsjettet for å lage en byutviklingsplan.

Sandefjord by skal være motoren i Sandefjords næringssatsing. Det skal utarbeides en byutviklingsplan, som blant annet skal gi en helhetlig tenkning på hvordan man skal sikre god infrastruktur på vei og sykkelstier, og som sørger for en optimal kollektivtransport mellom næringsområder og sentrum.

Hvor ønsker vi hva?

Byutviklingsplanen skal legge til rette for næringsetablering og boliger, med tilhørende tjenesteyting. Det skal tydelig framgå hvor man ønsker fortetting av byen, og det skal legges særlig til rette for at unge mennesker i alderen 20–40 år ønsker og har mulighet til å bosette seg i byen.

Sandefjord Arbeiderparti mener vi bør være tydelig på hvor vi skal bygge høyt, hvor det skal være boliger og hvor vi bør ha kombinasjonsutbygging. I en kombinasjonsutbygging bør første etasje inneholde service og tjenestenæringer. De neste etasjene skal forbeholdes næring og kontorer, for deretter å supplere øvrig utbygging, med boliger.

Trenger kombinasjonsutbygging

Når Sandefjord Arbeiderparti foreslår en kombinasjonsutbygging, så er det ikke noe vi har funnet på selv. Dette er grunnplanken i alle faglige råd i byggingen av en urban by. Når man legger kontor og næringsarealer inn i utbyggingen, så skaper det trafikk av mennesker. Den gir tjenesteyting som kafeer og restauranter, langt større mulighet til å lykkes, da næringslivet kjøper både lunsjer og middager.

En annen viktig faktor er at næring og kontorer skaper trafikk av mennesker, gjennom langt større deler av døgnet. Folk oppsøker folk, og dermed vil en kombinasjonsutbygging stimulere til det yrende bylivet, som skaper attraktivitet.

Må unngå «soveby»

Fortsetter vi trenden som er påbegynt i Sandefjord, med stort sett å bygge boliger, er sjansen stor for at vi utvikler Sandefjord til en «soveby». De utbyggingene som foregår i de sentrale delene av byen, ender som regel opp i ganske kostbare leiligheter, som stort sett er forbeholdt de godt voksne med nedbetalte eneboliger og velfylte konti. Disse er selvfølgelig velkommen til Sandefjord, men en ensidig utbygging som dette skaper imidlertid ikke liv og røre i byen. Kikker vi oss rundt, ser vi trafikk i julebordstiden og noen uker på sommeren. Resten av året er byen ganske så stille.

På spørsmålet om hvorfor vi har en trend hvor det stort sett bygges til bolig i Sandefjord, så er svaret profitt og mangel på plan og infrastruktur. Det er god lønnsomhet for utbygger å bygge boliger, som ikke nødvendigvis er til det beste for byens utvikling.

Vi har tidenes mulighet

Sandefjord har tidenes mulighet til å lage en god byutviklingsplan. Vi får nå en ny jernbanestasjon og har fortsatt ikke bygd ned havneområdet. Vi mener det må lages et forslag til helhetlig byutviklingsplan som kan legges ut til innbyggere og næringsliv for diskusjon, og deretter vedtas.

Deretter bør man lage mer detaljerte områdeplaner for hver bydel. Dette ville gitt både innbyggere og næringsliv påvirkningsmulighet og forutsigbarhet i forhold til framtiden.

Nødvendig med vekst

Er det så viktig med denne veksten – og kan vi ikke ha det slik vi har det, vil nok noen tenke. Som Arbeiderpartiet skrev i sin kronikk «Som man reder…..» i SB den 29. juni, er Sandefjord en lavinntektskommune. I en framtid med flere pensjonister og lavere andel arbeidende, vil vekst være en av de viktigste bidragsyterne for å klare å opprettholde velferden.

Vestfold mangler sentrumsnære og attraktive kontorarealer, og Sandefjord har potensial til å bli den mest attraktive kommunen å bosette seg i. Det vi mangler, er politisk ledelse og en byutviklingsplan.

Sandefjord Arbeiderparti har foreslått dette i to år nå, men ikke fått flertall i kommunestyret.

Den 9. september har du muligheten til å påvirke dette.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.