– Vi får en del nedskaleringer

Under en rekke kjente korona-forutsetninger ser det ut til at flytrafikken fra Torp vil ligge på mellom 25–30 prosent av normal vintertrafikk.