Fremtiden behøves virkelig en satsing på i Sandefjord, ettersom skatteinntektene i Sandefjord kommune er betydelig lavere enn snittet for øvrige kommuner i Norge.

Husker jeg ikke helt feil, har vi her i kommunen rundt 85 prosent av skatteinngangen, sammenlignet med de øvrige kommunene i Norge. I februar kunne Sandefjords Blad avsløre at dette utgjør 194 millioner kroner årlig mindre i kommunekassa, for øyeblikket.

Hvordan skal vi gjøre noe med dette, på tvers av alle partier?

Jo, ved å satse på fremtiden!

Veien videre bør være å satse på gründervirksomhet, for å skape flere arbeidsplasser i Sandefjord.

Vi bør satse på å bli Gründerbyen Sandefjord!

Satsingen på Gründeriet er selvsagt bra, men så mye mer kan gjøres, og ikke minst så mye mer BØR gjøres.

Gründere flest starter selvsagt med gode ideer, men ikke nødvendigvis med så mye penger bak ideene.

Jeg ble sterkt overrasket da en god venn av meg, Jørund Rytman, direktør i SMB Norge (tidligere Bedriftsforbundet), kunne fortelle meg at han i flere år har fulgt med på tomter til salgs i Sandefjord, og at det er forsvinnende lite tomter tilgjengelig for kjøp.

Slik har det vært lenge ifølge min venn Jørund. De få tomtene som er tilgjengelige, er gjerne ekstremt dyre, hvilket gjerne er logisk, når det er så få av de tilgjengelig.

Hvordan skal vi få gründere, og andre folk for øvrig til Sandefjord, når det vi stort sett kan tilby er eksisterende leiligheter, rekkehus og eldre eneboliger og lite annet?

Alle passer jo ikke inn i dette mønsteret, mange ønsker jo å skape sin egen fremtid, fra bunnen, dvs. kjøpe tomt og bygge hus. Ikke alle gründere kan starte med en dyr sjøtomt!

Behovet, slik jeg ser det, er å få lansert tomteprosjekter, i rimeligere prisklasser.

Slik kan vi tiltrekke oss folk og derigjennom gründere, som ønsker å starte husbygging.

Sandefjord er på mange måter allerede IT-byen i Norge, men også her kommer vi til å bli forbigått (om vi ikke allerede er det), dersom vi ikke legger til rette for videre utvikling.

Vi må altså legge til rette både for dem som kan kjøpe dyrt, men også for dem som ønsker å starte rimeligere, i sin bostads-eie-karrière.

En endring i tomtesatsing kan nok også ses i en bredere satsing på holdningsendring, både for byråkratiet og det politiske liv i Sandefjord.

Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt, vi kan se til andre som har fått til gründersatsingen før! Se til Berlin!

For 10–12 år siden satset Berlin på sitt Exist-program.

Gjennom dette programmet ble nye entreprenører tilbudt penger til boutgifter, månedlig utbetalt. Gründerne fikk også startmidler utbetalt, til innkjøp av utstyr og nødvendig utstyr. Man fikk til og med penger utbetalt til kursing, og penger til utgifter til barnehage og annet relatert til barnefamilier. I tillegg fikk man tilgang på støtte og ressurser i gründernettverket.

Dette ble en stor suksess for Berlin, som utviklet seg til å bli gründerbyen i hele verden gjennom Exist-programmet. Man trakk til seg mange kreative sjeler som i gründer-gryta fant hverandre og byen vokste seg stort frem.

Dette kan være veien å gå, også for Sandefjord. Ikke trenger dette i seg selv å bli dyrere heller, kun midlertidig investering, som kan gi stor gevinst på sikt. Kanskje kan man utvikle programmet i fellesskap mellom kommunen og private midler?

Lave kostnader og kreativt fellesskap gjorde Berlin til et gründermekka, også mange nordmenn ble tiltrukket miljøet, hvorfor kan ikke vi gjøre egne forsøk på området?

Vi kunne også utviklet rimelige utleieleiligheter i et gründerprogram, muligens styrt gjennom Gründeriet?

Et annet, muligens mer omdiskutert område, men som like fullt bør vurderes, er endring av formuesskatten. Kan denne vurderes redusert i Sandefjord kommune, for å tiltrekke seg investorer? Alle tanker bør tenkes for å få skikk på den økonomiske utviklingen i Sandefjord. Noen ganger er ukonvensjonell tankegang en løsning. Man vet ikke før man har prøvd.

Ved å bli Gründerbyen Sandefjord bør vi også i samme slengen bli JA-kommunen Sandefjord.

Vi bør endre taktikk og holdning, slik at vi blir kjent som JA-kommunen i Norge, for slik å trekke til oss fremtidige gründere og arbeidsplasser.

Når nye prosjekter og ideer skal klekkes ut, bør det være et mål for oss at gründerspirene skal tenke «sats på Sandefjord, der får vi god respons, raskest mulig!»

Selvfølgelig skal det finnes grunner til å si nei til søknader, i fellesskapets interesse, men et nei skal henge høyt og begrunnes godt!

Vi kan som kommune ikke fortsette å se på disse tallene, som for eksempel lave skatteinntekter, vi må snu trenden, og det raskt!

Veien videre bør derfor bli å ønske oss rimeligere tomter, og mange fler av de, bli en JA-kommune, og ønske gründerne velkommen med åpne armer, med både midler og ressurser!

Nylig kunne vi også lese i lokalavisen at flere lokale næringsfolk har startet opp et stort IT-gründer-fond (Ignite Capital), med opp til en halv milliard kroner å bruke på satsing i området vårt. Dumt om vi ikke legger best mulig til rette da, for gründere, når slike økonomiske muskler blir gjort tilgjengelig.

Arbeid er om mulig det viktigste for velferd, men som Kari Bremnes sier, det skal være hus til folkan!

Og selv om vi ikke fikk Store Blå, kan vi kanskje få mange store små? Små nye gründerbedrifter som kan bli store, og som kan skape mange nye arbeidsplasser i Sandefjord! Kanskje kan vi til og med hente igjen den tapte skatteinngangen og?

Venstre ønsker stor satsing på gründerne i Sandefjord, slik skaper vi arbeidsplasser, som igjen skaper velferd og jobb til byens innbyggere.