– Vi håper innsamlingen kan hjelpe klubben med minst mulig smerter og skader

Blåhvalene har startet opp spleiselag for å hjelpe klubben i sitt hjerte.