Gå til sidens hovedinnhold

Vi har jo en plan, Sandefjord!

Artikkelen er over 2 år gammel

Vi føler ofte at Sandefjord famler i blinde, ikke får det til. Andre byen får flotte havnepromenader, store kulturhus og blir landskjent for sine arkitektoniske perler og populære attraksjoner. Mens vi i Sandefjord vingler og subber, vil og vil men får det ikke til.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvorfor? Det er ett trekk ved Sandefjord som går igjen. Vi tenker stort, vi samarbeider på tvers og vi har svært gode intensjoner. Men vi følger ikke planene våre.

Nå er vi i gang med ny kommuneplan. Men hva hjelper vel det, om den ikke blir fulgt til daglig av de som detaljerer planer og behandler forslag?

Mitt anliggende er byutviklingen. På kommunens hjemmesider ligger Rapporten Byggehøyder i sentrum, Mulighetsstudie Sjøfronten i Sandefjord, vi har jobbet med Civitas, Dark Arkitekter, Asplan Viak og andre anerkjente konsulenter om å utarbeide disse. Vi har et fantastisk fagmiljø i kommunens planavdeling, som har forståelse for sammenhenger og hva som er nødvendig grunnlag for god utvikling av byen. Men blir deres kompetanse egentlig respektert av politikerne? Det er fint med demokrati, men hva skal vi med politikere som synser der de bør vite, som prater der de bør lytte?

Det siste eksempelet nå er Carlsen-kvartalet. Forslag som er ute på høring til 26. april, vil føre til nedbygging av det som skulle være et område med sjønære aktiviteter og felles funksjoner!

I Byggehøyder i sentrum står det for eksempel (redigert):

1. SkalaBebyggelse langs sjøfronten anbefales også å forholde seg til en medium skala. Høydebegrensningene skal sikre at det er god sammenheng mellom sentrum og sjøen og at det ikke oppstår en barrierevirkning.

• Terrengnivåene skal være lesbare (bak).

• Bylandskapet skal være lesbart fra sjøen.

• Kirkene og rådhuset skal være dominerende i bybildet (høyest).

• Ny bebyggelse skal underordne seg disse (lavere).

Og for egen regning til jeg tilføye: Thor Dahl bygget skal være velkomsten i innseilingen i Sandefjord. Ikke en privat boligblokk!

Hvis vi så dykker ned i Mulighetsstudie Sjøfronten i Sandefjord fra 2017, omtales dette området, fra ferjene til Berggren, som ”brygga”, og har verdier som ”byens identitet” og maritim historie” . Studien har forslag om ”aktiv havnepromenade” med mange elementer og viser til ”kvaliteter å bygge videre på”. Studien er et godt grunnlag for å utarbeide en sjøfrontplan fra Stub til Framnes slik konklusjonen i ”Byggehøyder i sentrum” også anbefaler:

”Sjøfronten bør generelt tilgjengeliggjøres og oppgraderes, dette bør gjøres gjennom en helhetlig og langsiktig plan. Bebyggelse bør være publikumsrettet og det bør etableres attraksjoner langs en sammenhengende havnepromenade.”

Men så – med et trylleslag fra en privat utbygger (med kommunens velsignelse og tette bindinger fra visse politikere) – blir alt snudd til ”lønnsom utbygging, dårlige grunnforhold og syv etasjer med boliger”(opprinnelig 8). Og dermed er alle gode intensjoner borte fra tankene våre, og privatisering av sjøfronten vekker ingen skumle tanker hos politikerne lenger, visst.

Det er ganske fortvilet når de som representerer oss i kommunestyret, - altså politikerne, gir fire ganger så lang tid til utbyggere og deres markedsførere, som de gjør til syv organisasjoner i Sandefjord som går samlet imot en stor utbygging på Carlsen-kvartalet. Og når en annen utbygger får lov å ha et 10 minutters reklameinnslag på folkemøtet om Fortetting i sentrum. Ingen andre får slippe til. Bare denne ene private utbyggeren, som har sjarm og positivitet, og selger inn sine nye prosjekter.

Hva skjer da med demokratiet, spør jeg meg? Er det bare verdier i form av kroner og øre for enkeltforetak som teller her? Har vi blitt for næringslivsvennlige?

Har alt arbeidet som er lagt ned med disse rapportene vært bortkastet? Eller har de faktisk relevans ennå? Og har aktuelle politikere lest dem? I rapportene er det helhetstenkning og ønske om en god fremtid for byen som er målet.

Sandefjord vil drive for vær og vind, og andres forgodtbefinnende om vi ikke lærer oss å følge planen! - Ikke en reguleringsplan for hele sjøfronten, slik Spir arkitekter/Hjertnes Eiendom ”tror” vi mener. Nei, vi mener en overordnet plan som gir føringer for senere reguleringsplaner, slik som den som Spir og Hjertnes Eiendom nå prøver å få gjennom for Carlsen-kvartalet, og som vil privatisere det viktigste området på brygga i Sandefjord.

Stick to the Plan, Sandefjord!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.