Gå til sidens hovedinnhold

Vi har via fellesforslag, sammen med hovedsakelig Ap og SV (til tider også Venstre) fremmet en rekke saker med gode miljøaspekter

Tilsvar til innlegget Peder Sunde hadde i Sandefjords Blad 3. september:

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hei, Peder Sunde, Sandefjord MDG har de siste årene konsentrert seg om flere ting, men i første rekke å holde seg tro til kontrakten opposisjonen lagde partiene imellom etter lokalvalget i 2019. Basert på samarbeid ble det tildelt utvalgsplasser til oss småpartier etter oppslutning, noe blant annet Venstre tjente godt på.

Vi samarbeider med andre

Vi har via fellesforslag, sammen med hovedsakelig Ap og SV (til tider også Venstre), fremmet en rekke saker med gode miljøaspekter. Både i utvalgene og i formannskapet. MDG har også hatt flere fellesforslag sammen med Sp i miljø- og planutvalget, spesielt for vern av dyrka eller dyrkbar mark. Disse sakene har ofte også endt opp i kommunestyret.

Det finnes flere måter å drive politikk på, blant annet å samarbeide med de andre i opposisjonen for å skape tyngde bak det som fremmes. Vi har også en stemme i saker som behandles i de utvalgene vi besitter, noe vi er opptatt av og som er basert på det vi mener er det riktige.

Vi har mange fanesaker

Politikk handler ikke minst om stemmegivning. Her har MDG markert seg tydelig i forbindelse med fanesaker som: nærskolene, forurensning, bevaring av tur- og friområder, jordvern og generelt saker tilknyttet klima.

Når representanten Sunde nevner at vi «hadde noen punkter i et felles budsjett med Ap i 2019», glemmer han kanskje at det var et år som het 2020 også? Og det er et felles budsjett vi leverer sammen med Ap i 2021 også, hvor vi har fått inn mange klima- og miljøvennlige punkter som det er dekning for i vårt alternative budsjett. Som et relativt ungt og ferskt parti i Sandefjord brukes tiden til å lære hvordan saksgang og politikk gjøres riktig, noe vi har forstått mer og mer av de siste par årene. Det rettes spesielt en stor takk til Arbeiderpartiets sjenerøse representanter som, i motsetning til andre, har tatt samarbeidet seriøst og delt av sin kunnskap med oss nye.

Bare vent – det kommer mer

MDG med sine to representanter (etter valget i 2019) er ikke det partiet som – alene – har fremmet flest saker i kommunestyret. Det er ikke dermed sagt at vi ikke jobber for å få frem hva vi står for. Det blir nok mer fra vår side i tiden som kommer. Og i skrivende stund sender jeg inn en interpellasjon til kommunestyret nå i september. Det ønskes godt valg!

Kommentarer til denne saken