Gå til sidens hovedinnhold

Vi må omstille oss

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang. De fører til våtere og villere vær, tap av biologisk mangfold og driver mennesker på flukt.

Vi ser at klimaet på kloden endrer seg, og dette gjør at livene til alle vi som lever på kloden også endrer seg. Kloden er rik på ressurser, selv om det finnes begrensninger. Det er nok mat til at alle kan spise seg mette, og nok naturressurser til å bygge velfungerende og moderne velferdsstater i alle land. Menneskehetens største utfordring er å utjevne de enorme forskjellene mellom mennesker og samtidig forvalte jordas ressurser på en bærekraftig måte. Kun ved at rike land reduserer sitt forbruk betraktelig vil det være mulig å utrydde ekstrem fattigdom innenfor økologiske bærekraftige rammer.

Å bekjempe klimaendringene handler om solidaritet. Vi i Vesten kan ikke fortsette å bruke opp jordas ressurser mens andre sitter igjen uten å få dekt sine grunnleggende behov. I AUF er vi vekstkritiske. Det betyr at vi mener veksten i forbruk ikke kan vare for alltid. Hadde alle i verden hatt et like stort forbruk som oss i Norge hadde vi trengt 3 jordkloder. Vi må omfordele slik at alle kan leve gode liv, ikke bare noen få.

Å bekjempe klimaendringene handler også om å se løsninger der andre ser utfordringer. Det er mulig å snu den globale oppvarmingen av jordkloden, og det er mulig å stoppe det rekordhøye tapet av biologisk mangfold. Det handler om å bruke mindre olje, gass og kull og erstatte det med energi laget av sol, vind, vann og bølgekraft. Få folk i bil over på tog, buss og bane. Skape nye, grønne arbeidsplasser for fremtiden. Bygge hus som ikke krever oppvarming.

Miljø og klima er ikke bare et område, det er så viktig at vi må tenke det i alle politiske områder. Vi må tørre å ta store grep og omstille oss til fornybarsamfunnet.

Kommentarer til denne saken