Gå til sidens hovedinnhold

Vi må tåle både pisk og gulrot for å få ned privatbilismen i by'n

Bypakke er en statlig økonomisk belønning til kommuner som for alvor ønsker å være med på det grønne skiftet. Det innebærer forpliktelse til å sette i verk miljøvennlige tiltak som virkelig monner, særlig når det gjelder transport av mennesker og gods.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Derfor skal jeg referere til artikkelen i Sandefjords Blad mandag 26. april. Der forteller rådgiver Ole Jakob Hansen i kommunens miljø- og klimaseksjon, samt Rambøll-rådgiver Grethe Myrberg, om mobilitetsplanen for Sandefjord som er under utarbeidelse. Av artikkelen leser jeg at Sandefjord har et klimaproblem i form av for mye bilkjøring og for dårlig utbygget kollektivtransport. Fra eget synspunkt tilføyer jeg at vi også har for spredt bosetting rundt byen, noe som nettopp medfører mye privatbilkjøring.

Les også

Vi er seks prosent flere om ti år. Uten tiltak øker biltrafikken med 14 prosent.

Begrepet Pisk og gulrot nevnes i artikkelen som et middel til klimaforbedring. Pisken er bompenger, mens gulroten er belønning i form av for eksempel lave billettpriser på bussene i et mye bedre utbygd bussrutenett. Utbygging av gang- og sykkelveier og et veinett som i dag tvinger tunge tank- og lastebiler til å kjøre gjennom sentrum, bør det også bli penger til. Og hvorfor ikke innføre en elbasert sykkel- og bildelingsordning som reduserer innbyggeres behov for å eie egen bil. En mild form for pisk bør bli en sterk henstilling om å unngå unødvendig tomgangskjøring.

Bypakke i Grenland

Bypakke Grenland har virket så bra for Porsgrunn, Skien og Siljan at den blir videreført. Det er en miljø- og byvekstavtale som skal øke trivsel, forbedre bymiljøet og gjøre regionen Grenland mer attraktiv for næringsliv, høykompetent arbeidskraft og innbyggere generelt. Bompenger og avtaletilskudd fra staten har gjort det mulig å redusere personbiltrafikk, køer, klimagassutslipp og støy.

Bussbillettene er blitt mye billigere, rutenettet er utvidet, frekvensen økt. Også gang- og sykkelveinettet er utvidet og sikkerhetsmessig forbedret. For å motivere innbyggerne til elsykling kan de låne elsykkel gratis i fem dager. Et annet tiltak for å fremme bruk av sykkel er et mobilt sykkelverksted som ruller rundt og mekker gratis til annonsert sted og tid.

Bra for mennesker og samfunn

Det er bred politisk enighet i Grenland om at dette er bra for mennesker og samfunn, og at det skal videreføres. I befolkningen har det selvsagt vært protester mot bompenger, men det har avtatt etter hvert som det er utviklet en stadig sterkere forståelse for at alle må bidra i arbeidet for et bedre miljø gjennom reduserte klimagassutslipp.

I Sandefjord har innbyggerne kunnet delta gjennom møter og høringsuttalelser i utviklingen av den kommende mobilitetsplanen. Jeg opplever at kommunen er blitt veldig flink til å involvere befolkningen i planer som berører oss.

Kommentarer til denne saken