Vi ønsker mer tillit

LÆRERHVERDAG: Utdanningsforbundet ønsker et tillitsvasert kvalitetssikringssystem som ivaretar hele eleven og elevens utvikling.Illustrasjonsfoto: Mostphotos

LÆRERHVERDAG: Utdanningsforbundet ønsker et tillitsvasert kvalitetssikringssystem som ivaretar hele eleven og elevens utvikling.Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Av

Det har vært en del debatt om Sandefjordskolen i media i det siste. Kanskje noen der ute undrer seg over hva Utdanningsforbundet Sandefjord mener?

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Utdanningsforbundet Sandefjord, er en partipolitisk uavhengig organisasjon med totalt 2000 medlemmer, hvor av 1300 er ledere, lærere og andre, som i dag arbeider med barn og unge blant innbyggerne i Sandefjord kommune, fra barnehagealder og ut videregående, i både offentlige og private virksomheter.

Den 19. mars 2019 var det årsmøte i Utdanningsforbundet Sandefjord. Dette er vårt lokallags høyeste beslutningsorgan, med over 100 delegater som representerer alle medlemsgrupper på arbeidsplassene.

På dette møtet ble det blant annet vedtatt at; Utdanningsforbundet Sandefjord skal arbeide aktivt for at Sandefjordskolen skal ha et tillitsbasert kvalitetssikringssystem som ivaretar hele eleven og elevens utvikling.

Utdanningsforbundet Sandefjord skal arbeide aktivt for at det pedagogiske personalets faglige integritet og autonomi som yrkesutøvere sikres. Utdanningsforbundet Sandefjord vil bli hørt og tatt med i prosessen med å utforme systemer som er fornuftig og ivaretar lærernes trygghet, vår etiske plattform og hele vårt mandat. Vi ønsker god informasjon tidlig for å forhindre misforståelser og unødig uenighet.

LES OGSÅ: Særlig detaljstyrt stilling

I Utdanningsforbundet følger vi Lærerprofesjonens etiske plattform som blant annet sier at vi er en profesjon av barnehagelærere, lærere og ledere i barnehage og skole. Vårt samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning.

Vi bruker vår ytringsfrihet og deltar aktivt på faglige og utdanningspolitiske arenaer, og tar ansvar for å varsle når rammevilkår skaper faglig og etisk uforsvarlige tilstander.

LES OGSÅ: Når varslere kvier seg for å melde fra om uønskede forhold på jobben fordi de er engstelige for represalier, er dette et sterkt signal om at noe er alvorlig galt, og at det er store mangler i ledelsen

Vi ønsker derfor å dele vår innsikt med politikerne som sitter i utvalget for kunnskap, barn og unge (KBU), slik at deres beslutninger om skolen i Sandefjord er tuftet på et best mulig grunnlag.

Hvert nytt skoleår sender vi ut en invitasjon til utvalgsmedlemmene der vi inviterer til et tett samarbeid for inneværende skoleår, med faste møter mellom UDF og politikerne før hvert utvalgsmøte.

Dette skoleåret sendte vi også ut vår invitasjon til samarbeid med alle de politiske partiene representert i utvalget. Som svar på denne invitasjonen fikk vi, og alle i utvalget, dette svaret fra leder av utvalget, Anne Strømøy:

Det er riktig at Utdanningsforbundet har invitert til møter før hvert utvalgsmøte etter kommunesammenslåingen. Høyre ved undertegnede har møtt på disse en håndfull ganger antar jeg i disse årene, men vi kommer ikke til å delta i disse møtene fremover.

LES OGSÅ: Hvilke lærere velger seg til en kommune som er kjent for fryktkultur og undertrykking av læreres stemme og faglighet?

Dette synes vi er trist. Ingen fra posisjonen har stilt opp, mens vi opplever at opposisjonen stiller opp og er opptatt av at våre stemmer skal bli hørt.

Dette kan kanskje gjenspeiles i hvordan debatten som omhandlet rett til ytringsfrihet, utartet seg i formannskapet tirsdag 19. mai; I dette møtet ble kommunens etiske retningslinjer behandlet. Det ble en lang debatt om hvor vidt retten til å ytre seg skulle være med innledningsvis i retningslinjene.

Her var Hilde Hoff Håkonsen i front og forsvarte dette fra talerstolen med hovedfokus på de ansattes opplevelse.

Hun fikk bred støtte fra blant andre Karin Virik og Cathrine Andersen. Vi kan ikke la være å undre oss over at denne debatten om å ytre seg, ble omtalt av Anne Strømøy, som “en storm i et vannglass”.

Til tross for dette er vi glad for at denne presiseringen i innledningen, om retten til å ytre seg, som var et forslag fra ansatte-representantene i administrasjonsutvalget, til slutt ble enstemmig vedtatt. Vi ønsker å samarbeide med alle som ønsker å gjøre skolene i Sandefjord til en god skole for våre barn. Det er dette vi er gode på, det er dette vi er utdannet til og det er vår profesjon.

For å beholde og ivareta engasjerte lærere som vil noe ute i klasserommene er det viktig at de blir lyttet til og får være med å påvirke hvordan elevenes hverdag skal se ut.

Ytringer fra lærere kommer nødvendigvis ikke fordi læreren har et annet politisk ståsted, men fordi man er lærer, tilhører en profesjon og har et samfunnsmandat i å fremme barn og unges læring, utvikling og danning.

LES OGSÅ:

Nå skal alle ransler pakkes


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.