Gå til sidens hovedinnhold

Vi skal lytte

Artikkelen er over 2 år gammel

Høringsfristen for reguleringsforslaget for Carlsenkvartalet har gått ut. Tiden er nå kommet for at vi skal gå gjennom innspillene.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Deretter vil vi gå i tett dialog med kommuneadministrasjonen og politiske partier for å fullføre det forslaget som skal opp til 2. gangs behandling. Vi ønsker å være mest mulig åpne om de alternative muligheter som foreligger, og bidra til at politikerne tar et best mulig valg. Vårt mandat er å få til en utbygging som samler et politisk flertall. Det er våre valgte politikere som bestemmer.

I første gangs-behandlingen lyktes vi med å få bred politisk tilslutning til forslaget.

Kritikken

I høringsperioden har det vært rettet høylytt kritikk mot prosjektet fra en godt organisert gruppering. Det kan virke som mye av denne kritikken går på at private ikke skal bygge ut det aktuelle området, og at det heller burde etableres noe parklignende i offentlig regi. Vi respekterer standpunktet, men dette kan vi ikke forholde oss til, da avtalen vi har inngått med Sandefjord Kommune går ut på en privat utbygging i vår regi. Prinsippbeslutningen om dette ble tatt for 4 år siden, etter at et forsøk på regulering i kommunal regi hadde pågått i 5 år. I den videre prosess vil vi forholde oss til konkrete innspill på prosjektets utforming.

Dialog er best

Vi skal være lydhøre og gjøre vårt beste til å klargjøre alternativer og konsekvenser for kommuneadministrasjon og politikere. God dialog er nok det beste for å få til gode løsninger. Vi ønsker ikke å delta i en ordkrig som ikke bidrar til løsninger.

Endringer fortsatt mulig

Skulle det vise seg at det er politisk ønskelig med konkrete endringer, skal vi være åpne for å imøtekomme dette. Dersom man eksempelvis skulle ønske lavere byggehøyder, er dette mulig, men prisen tar da Kommunen i form av et dårligere tomteoppgjør. Dette er en politisk prioritering. Da det er Kommunen, og ikke oss, som sitter igjen med hele utviklingsverdien av tomten, er det politikerne som må ta det endelige valg.

Komplisert prosjekt

Carlsenkvartalet er komplisert pga dårlige grunnforhold og en sterkt trafikkert fylkesvei som går tvers gjennom området. Derfor er det ganske krevende å se konsekvensene av ulike ideer og forslag.

Kaifronten som mingleplass er det viktigste

Reguleringsprosessen på Carlsenkvartalet har nå pågått i 10 år, og tiden er overmoden til å finne en løsning.

Vi er optimistiske og har tro på at dette skal ende opp i et godt prosjekt der kaifronten skal bli en mingleplass for alle, og at byen skal bli enda mer attraktiv å bo og jobbe i.

ANDRE MENINGER:

Carlsen-kvartalet må ikke bli en ny Kilen brygge  

Nei Cathrine Andersen - du tar feil - festekontrakten med H. Carlsen utgår ikke i 2051  

Hvor er gangsynet?  

Skal vi lytte til dem som roper høyest?  

Kommentarer til denne saken