Vi snakker om å beholde ungdommen i byen, og bli en studentby.

Vi snakker om at kulturen er den nye oljen.

Vi snakker om de moderne bibliotekene som selve kjernen i en bys kulturliv.

Vi snakker og snakker. Nå har politikerne muligheten til å vise handling. Bibliotek, kulturskole, studiested – et riktig «kinderegg», med tre viktige elementer samlet. Ikke nok med at det ligger i vår kommune – men midt i sentrum! Et sentrum som med dette grepet blir mer samlende ved at det åpne rommet mellom Torvet og havna fylles med noe meningsfullt.

Opplevelser i sentrum - for alle

Vi vet at et travelt sentrum, også utenom butikkenes åpningstider, er et trygt sentrum. Målet må være å skape et sentrum som gir ulike opplevelser for alle aldre og interesser. Det foreslåtte prosjektet dekker alle disse elementene.

På sosiale medier ser vi at prosjektet får all slags kommentarer; fra hurrarop til slakt og konspirasjonsteorier. Vi har sett en skisse – det er langt frem til bygningsmassen får sin endelige utforming. Men ett grep i skissen må vi holde fast ved – nemlig det å bygge delvis på peler. Helt genialt!

Luftighet og kontakt øst-vest

Vi oppnår en luftighet og kontakt øst-vest som en ikke får med et massivt enkeltbygg. Ikke engang et oppdelt bygningsvolum med såkalte «siktlinjer» vil kunne konkurrere med det store åpne rommet under de øvre etasjene som vist i skissene. Jeg håper politikerne ser betydningen av dette, og at de legger det inn som en premiss når prosjektet etter hvert skal behandles.

Og videre: Kommunikasjonen øst-vest er ikke bare et genialt arkitektonisk grep – det bidrar også til å formidle byhistorien på en god måte. I 1866 kjøpte Sandefjord Bad Hjertnes hovedgård med 400 mål inn- og utmark. Da badet i 1902 bygde sine nye «sosietetsbygninger» på Hjertneshøyden (der Park hotell og Rådhuset ligger i dag), fikk byen en sammenhengende park fra Hjertneshøyden til Kurbadet; vi fikk Badeparken.

Ble Tivolitomta i påvente av noe annet

I 1960 ble Jernbanealleen ført ned til Hvalfangstmonumentet, og den østre delen av Badeparken ble liggende brakk. Den fikk «inntil videre» en rolle som parkeringsplass – og plass for besøkende tivolier. Derav navnet «Tivolitomta». I påvente av en bedre anvendelse.

Nå er den bedre anvendelsen kommet. Byutvikling for de neste hundre år, og mer til. Politikere; ansvaret er deres. Nå er det relevant å tenke stort.

Men husk; uten åpningen under bygget blir prosjektet bare en gjentakelse av Torget 1.

Og det er det vel ingen som ønsker.