Det oppleves en viss utmattelse i forbindelse med utbygging av Carlsenkvartalet. Igjen og igjen kommer det forslag, innspill og vedtak. Som endres.

Men det store engasjementet holder seg. Det skulle bare mangle. Det er vi – Sandefjords befolkning – som i generasjoner skal leve med det som måtte komme.

Utgangspunktet for utbyggingen er heller ikke enkel. Den gang Carlsen trelast flyttet opp til Tingvoll, inngikk kommunen (som er grunneier), av en eller annen grunn, en unik avtale med «Carlsen» om å forlenge leieavtalen. Og dette på et kommunalt areal Carlsen selv ikke lenger hadde bruk for. Eiendommelig.

Byens befolkning er imidlertid bevisst på at dette unike området, etter en utbygging, ikke skal stenge byen fra fjorden. Siktlinjer mot sjø må opprettholdes; fra Havnegata, Thor Dahl-bygget og Bjerggata.

Slik vi oppfatter det, er det i dag slik at Carlsen Kvartalet AS (Hotvedtmoen/Hjertnes Eiendom og Malme Eiendomsutvikling/Beck-familien) vil bygge 42 leiligheter og noe forretnings-/næringsareal på gateplan. Dersom dette kan bygges som en samlet enhet vis a vis Thor Dahl- bryggens bebyggelse, vil utbygger få ønsket bygningsvolum, men uten å bruke mer enn halvparten av området. 

Den andre halvdelen kan inngå som del av byens offentlige rom – med de fabelaktige mulighetene dette kan gi. For dem som bor her nå og i fremtiden.