Her om dagen kom hun hjem og fortalte at hun måtte dra klokken 15 siden de stengte. Jeg synes dette hørtes veldig rart ut, for hva er meningen med et bibliotek som har stengt i den tid folk har mulighet til å dra dit? Men hun hadde rett. Stokke bibliotekets åpningstider er fra 10-15 hver dag med stengt på søndag.

Kan forebygge

Gjør det noe da, tenker du kanskje. Men jeg mener at det i aller høyeste grad gjør noe, og skal innrømme at jeg hisser meg litt opp her. Jeg jobber som miljøterapeut for barn og unge i kommunen, i tillegg er jeg barne- og ungdomsbokforfatter. Så jeg har relativt godt grunnlag for å uttale meg om både barn og bibliotek.

Vi har i den siste tiden lest om ungdommer i Sandefjord som lager bråk og driver med kriminalitet. Rotløs ungdom som mangler tilbud, ungdom vi ikke når frem til. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi slukke denne brannen? For dere har hørt det utrykket, ikke sant, å slukke en brann? Det er sånn man gjør når det allerede har gått feil. Og det er klart vi må slukke når det brenner, for brann kan spre seg, brann lager store ødeleggelser.

Stort potensial

Men hva med å sørge for at brannen ikke oppstår?

Hvordan skal kommunen legge til rette for at de yngre barna ikke kommer i samme situasjon? Det er en vel så viktig diskusjon. Og her vil jeg tilbake til biblioteket – Ikke for at biblioteket skal redde ungdommer på avveie, men fordi de har et stort potensial i det forebyggende arbeidet. Fordi barn på barneskolen blir også ungdommer etter hvert.

Også et sted å henge

Biblioteket i Stokke er et sted med tilgang på PC, xbox og brettspill. Det er godstoler til å slappe, bord til å gjøre lekser. Det bugner med bøker for unge og plasser til å lese. De har også ulike arrangementer for barn og unge. Det er varmt og godt, og det er veldig hyggelige voksenpersoner som jobber der. 

Det er et sted å henge, et sted å være med venner når man kanskje ikke kan være hjemme. Vi trenger slike trygge baser. På biblioteket er det i tillegg en klar forventning til hvordan du skal oppføre deg. Et rolig sted. Et sted du ikke får være hvis du lager bråk.

Barn blir sett

«Å, det er så dumt at de stenger så tidlig, nå kan ikke jeg snakke med bibliotekaren om Ringenes Herre lenger», overhørte jeg en som sa da jeg var innom biblioteket. Og det er nettopp disse små øyeblikkene der man blir sett, som er viktige for barn. Et sted å være som oppleves trygt og fint. Det er ikke så mange steder som dette i Stokke sentrum. 

Jeg mener derfor at barna bør ha tilgang på biblioteket etter skolen, gjerne litt utover ettermiddagen og særlig i helgene.

Trenger trygge steder

Jeg mener ikke at bibliotekene skal ta ansvaret for alt forebyggende arbeid, men jeg er opptatt av at vi bruker tiltak vi allerede har. For meg blir det helt meningsløst å bygge ned bibliotektilbudet i en tid der samfunnet blir kaldere, fattigere og vanskeligere å være en del av. Vi burde jo ha skjønt det nå. Barn og unge vil ha (og trenger) steder å henge som ikke er hjemme. La oss sørge for at det er trygge steder å være.

Hva med fremtiden?

Jeg tok kontakt med Stokke bibliotek for å spørre hvorfor de har endret åpningstidene. Det viser seg at det er på grunn oppussing og at slik vil det være ut året. Men hva med etter nyttår da? Nei, det vet de ikke. 

I disse tider hvor man vil selge gamle Stokke rådhus, er det ingen som vet hva som skjer med biblioteket vårt.