Sammenliknet med andre OECD-land har Norge hatt det største tapet av eksportandeler i volum de siste årene.

Denne trenden må vi snu. Skal vi opprettholde velferden og et bærekraftig samfunn, må vi etablere nye robuste eksportindustrier, og vi må etablere tusenvis av nye arbeidsplasser hvert eneste år fremover. Vi i Arbeiderpartiet vil samle kreftene rundt industrier som både gir eksportinntekter og som kan lykkes i et klimavennlig samfunn.

Vaksinefabrikk på Borgeskogen

I oktober i fjor var jeg i mediene med en sak om mulig etablering av en vaksinefabrikk på Borgeskogen, en mulighet som jeg har fått bidra med lengre tid. Uten å gå inn på hvor langt etableringsprosessen er kommet, vil jeg løfte frem at denne etablering kunne gi vår region en stor vertskapsattraktivitet for å tiltrekke oss utvikling og produksjon av vaksiner og andre legemidler.

Det pågår en storstilt avdekking av produksjonskapasitet og -kompetanse i EU. Både for å sikre europeiske innbyggere tilgang til vaksine og behandling, men også for styrke næringsutviklingen og skape arbeidsplasser. Norge har kunnskapsmiljøer i verdensklasse innen medisinsk forskning, legemiddel- og vaksineproduksjon, livsvitenskap og industrielle prosesser. Skal vi lykkes må vi ha politikere som vil så det var skuffende at Høyre, Venstre og KrF på Stortinget ikke ga etablering av norsk vaksineproduksjon en plass i statsbudsjettet.

Batteriproduksjon

Før jul gikk Hydro, Equinor og Panasonic ut og etterlyste kontakt med kommuner og regioner i Norge hvor det er mulig å bygge en storskala batterifabrikk. Til nå har totalt 82 kommuner kommet med over 100 tomteforslag fra alle deler av landet, og Sandefjord kommune er en av disse med ett forslag om tomt på Torp Øst.

Freyr, Morrow og Beyonder er tre andre initiativer for å etablere batterifabrikker i Norge, men ingen av disse selskapene eller Hydro, Equinor og Panasonic prosjektet har enda tatt investeringsbeslutninger.

Jeg mener det er et betydelig markedspotensial og flere konkurransefortrinn for norske aktører i verdikjeden for batterier. Skal vi lykkes må det satses betydelig og umiddelbart. Uten en slik satsing vil markedsandelene kapres av andre.

I Skellefteå i Sverige bygger Northvolt en batterifabrikk, som er planlagt for 3000 ansatte og full produksjon i 2023. Det skal bli Europas største batterifabrikk og de skal lage verdens grønneste elbil-batterier for BMW, Volkswagen og Scania.

Ikke-eksisterende satsing

Den svenske staten har delt ut 500 millioner kroner til Northvolts prosjekter og milliardlån har trillet svenskenes vei fra Den europeiske investeringsbanken og Den tyske stat. Northvolt har til sammen hentet 30 milliarder i lån og investeringer.

Satsingen fra den norske stat til etablering av norsk batteriproduksjon er nærmest ikke-eksisterende. De norske batteriaktørene som ligger fremst i løypa har til sammenligning mottatt 54 millioner kroner i støtte fra staten. Det aller meste fra Innovasjon Norge.

Norge står på perrongen

På mange utvikling- og industriområder står vi fremdeles på perrongen og ser på mens mange andre land har gått om bord, dette inntrykket ble forsterket da jeg siste uke var med på EU Industry days 2021, EU kommisjonenes årlige industrikonferanse. Det mangler ikke på initiativ og ideer fra norsk industri og næringsliv, men utfordringene ligger i virkemiddelapparatet og i politisk vilje.

Vi lever i en tid med store teknologiske endringer. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med endringene vi skal gjennom. Vi har høy kompetanse, kompetente brukere, et velorganisert samfunn og sterke næringer å bygge videre på. Det ligger et stort, uforløst potensial innen flere industrielle sektorer, blant annet kraftforedlende industri, maritime næringer, flytende havvind, hydrogenproduksjon, design- og merkevaredrevet industri samt råvareindustrien.

Det vi trenger aller mest nå for å utnytte dette potensialet er flere politikere som vil, vi i Arbeiderpartiet vil!