Vil du fortelle oss hvordan den nye økonomien påvirker din hverdag? Har du blitt nødt til å gjøre noen endringer – eller har du kanskje bare noen tips du vil dele til andre?

Vi vil dele din historie hos oss.

Send oss en mail til [email protected] eller bruk dette skjemaet.