Vil bevare matfag og alle plasser ved musikk, dans og drama

Høyre og Fremskrittspartiet er enige, men de er avhengige av flere politikerkolleger på fylkestinget.