Vil busse til seg flere kontorarbeidsplasser

Styrket kollektivtrafikk kan gjøre Sandefjord sentrum mer attraktiv og gi flere kontoretableringer, mener politikerne.