Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant de dødeligste kreftformene. To av 10 overlever lungekreft og færre enn én av 10 overlever bukspyttkjertelkreft. Årets russ på Skagerak International School og Sandefjord videregående går i år sammen om å samle inn penger til forskning på disse farlige kreftformene.

Dekker hele kommunen

Elevene håper at samarbeidet mellom de to skolene skal få enda mer klingende mynt i bøssene når hundrevis av elever skal ut å banke på dørene i hele kommunen.

– Når vi har to videregående skoler her i Sandefjord tenkte vi at det må være positivt å samarbeide om innsamlingsaksjonen. Hver skole skal sette opp sine egne ruter, og vi håper å dekke store deler av kommunen, sier Amalia Ibsen, som går på SVGS.

Ikke bare russ

På SVGS skal 400–500 elever på russekullet delta. På Skagerak er russekullet på 50–60 elever.

– Men vi håper å få med oss elevene fra de lavere årskullene også, sier Sean Riverud på Skagerak og Mathilde Jellum på SVGS.

Elevene går ut med bøssene i hele kommunen søndag 17. mars.

Underfinansiert

Det er flere årsaker til at noen kreftformer har lav overlevelse. Disse kreftformene oppdages ofte for sent fordi de har diffuse symptomer og ikke en kul som kan kjennes ved en sjekk. Kreften er dermed kommet langt når den først oppdages, og mange har spredning på diagnosetidspunktet. Noen kreftformer er også spesielt utfordrende å behandle, fordi svulsten ligger så vanskelig til at kirurgi ofte ikke er et alternativ.

Det finnes flere studier som antyder at forskning på mange av kreftformene med lavest overlevelse har vært underfinansiert. Kunnskapsutvikling på disse områdene har dermed ikke stått i forhold til den byrden sykdommene utgjør.

Midlene som samles inn skal gå til forskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

For dem som ikke er hjemme eller av en annen grunn ikke har mulighet for å gi penger på innsamlingsdagen, kan det gis en donasjon på disse sidene:

Skagerak International School

Sandefjord videregående skole