Vil ta kraftselskap fra Sandefjord på børs

Kraftselskapet GNP Energy søker om notering på Merkur Market på Oslo Børs.