Ville du parkert etter dette skiltet? Da får du bot

Hvis du parkerer ved dette skiltet er du 3,4 meter fra trygg grunn, dersom du vil unngå parkeringsbot.