Ville kjøpe ferjebillett. Kjøreturen til ferjeterminalen kostet 55.000 kroner

Sandefjord-pensjonisten kjørte mot ferjeterminalen for å kjøpe billett til en ferje senere samme dag. Så langt kom han aldri, fordi politiet stoppet bilen i Strandpromenaden. Turen kostet ham 55.000 kroner.