Det blåser opp til storm langs kysten av vårt fylke, denne gangen er det ikke værmeldingstjenesten som varsler om inngående lavtrykk fra Atlanterhavet, men innbyggere og brukere som er bekymret for at 200 km2 skal omdisponeres til vindturbinfelt, med de konsekvenser det får for fugletrekk, fiskerivirksomhet og utslipp av svært skadelige miljøgifter.

Sandefjord blir sterkt berørt av disse planene, og det er derfor viktig at byens velgere gis mulighet til å skaffe seg oversikt over hva de forskjellige partier mener. Det er imidlertid helt stille fra Sandefjord Arbeiderparti om hvor de står i denne saken. Vi vet at Ap sine berørte statsråder, samt fylkespolitikere, er positive til å satse på vindkraft, og at denne holdningen nok er en konsekvens av behovet for å dekke over en totalt mislykket energipolitikk, som startet på 1990-tallet med salg av kommunale energiverk, etterfulgt av markedsliberalisme og til sist avståelse av nasjonal myndighet via EØS og ACER.

Vanlige folk betaler nå dyrt for Ap sine vedtak i energimarkedet, og Ap forsøker nå nok en gang å øke innsatsen ved å si at løsningen er vindturbiner, en av de dyreste og mest ustabile måter å produsere strøm på.

For undertegnede er det feil medisin å etablere vindturbiner eid av utenlandske investeringsfond registrert i skatteparadis, på bekostning av lokale naturverdier og matproduksjon fra havet.

Hva er Sandefjord Arbeiderparti sin holdning til vinturbinfeltet «Skaga»?