Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

Ingeniørmiljø med alle fag under samme tak

Annonse fra IPD Norway AS

Med et av Vestfolds største ingeniørmiljø samlet i ett hus, er det nesten ingen grenser for hva slags eller hvor store byggeprosjekter IPD Norway kan ta på seg. Med en tverrfaglig stab som dekker alle relevante kompetansefelt, legger de grunnlaget for en vellykket gjennomføring i alle faser.

Adresse
Kornmagasingata 1, 3160 Stokke (2. etasje på Stokke senter)

Åpningstider
Mandag -fredag: 08:00-16:00

IPD Norway er et av Vestfolds største rådgivende ingeniørmiljø innen tverrfaglig prosjektering av alle typer bygninger. Selskapet har i dag 25 ansatte, og er eid av tre partnere i selskapet – Aksel Østmoen, Leif Arne Bratlie og Reidar Nilsen. De har bred bakgrunn innen henholdsvis elektro, VVS og infrastruktur samt byggkonstruksjon.

– Sammen med en dyktig stab av ingeniører dekker vi alle faser i et byggeprosjekt. Dette omfatter alt fra prosjektutvikling og prosjektledelse til prosjektering og byggeledelse, sier daglig leder Aksel Østmoen.

IPD Norway er en forkortelse for International Property Development – eller internasjonal eiendomsutvikling om du vil. Navnet har utgangspunkt i at firmaet tidligere jobbet med en rekke små og store prosjekter utenfor landegrensene – blant annet i Ukraina, Russland, Tyskland og Sør-Amerika.

– Historien om IPD Norway går tilbake til 2006, da vi var et entreprenørselskap som også drev med prosjektering og prosjektutvikling. I 2012 gikk vi over til å rendyrke byggeteknisk konsulentvirksomhet, forteller Østmoen.

Tidligere hadde selskapet to avdelinger – lokalisert i henholdsvis Ski i Akershus og Stathelle i Telemark. For å komme nærmere byggeprosjekter de jobbet med rundt Oslofjorden, valgte de i 2015 å flytte hele virksomheten til Stokke i Sandefjord kommune. Her har de kommet for å bli.

– Vi ser store fordeler ved å samle alle fag under samme tak i Stokke. Det gjør det enklere å samarbeide med lokale entreprenører og byggherrer der de er, spesielt med hensyn til utbyggingen på Oslofjord, sier Østmoen.

Staben til IPD Norway består av ingeniører og sivilingeniører med blant annet doktorgrad, bachelor og bakgrunn fra byggebransjen. Alle har utdanning med spesialisering innen faget de jobber i – blant annet byggeteknikk, elektro, VVS, VA, vei, brannsikkerhet og geoteknikk.

– Den store fordelen med å jobbe hos oss er et tverrfaglig miljø som gir stort læringsutbytte. Det er sjelden du finner et ingeniørmiljø under samme tak som rommer så mange ulike fagfelt. Det gir uendelige utviklingsmuligheter, blant annet når det gjelder bruk av digitale verktøy. Våre ansatte ser stor nytteverdi i dette, sier Østmoen. 

Reidar Nilsen, avdelingsleder bygg, i IPD Norway AS.

Fokus på effektivitet og miljø

IPD Norway har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse på de fleste områder som kreves i et byggeprosjekt. Det betyr at de har kompetanse til å utføre prosjektering av selv de største og mest sammensatte prosjektene, og deltar i alle fasene – fra grunnundersøkelser til ferdigstillelse.

– I forkant av prosjektet kreves gjerne omfattende kartlegging av grunnforhold for å finne ut om det faktisk kan bygges der, og eventuelt hvilke hensyn som må tas når gjelder for eksempel fundamentering. I tillegg er det mange avklaringer som skal gjøres rundt teknisk infrastruktur og vei, samt valg av systemløsninger for alle tekniske fag i bygningen. Med vår kompetanse kan vi bistå kunden helt fra den innledende fasen, sier Østmoen.

IPD Norway har også bidratt i i utviklingen av rasjonell byggemetode for store og sammensatte bygg, basert på prefabrikkerte moduler. Dette gjør de ved å produsere mest mulig av bygget innendørs under trygge, tørre og kontrollerte omgivelser, før alt heises effektivt på plass på byggeplassen. 

- Bransjen beveger seg stadig mer mot prefabrikasjon for å spare byggetid og øke kvaliteten, forteller Østmoen. 

I moderne bygg er det større grad av kompleksitet og krav til tekniske systemer, med et betydelig fokus på effektivitet og miljø. 

Et stort, moderne bygg er gjerne sammensatt av mange ulike ting – blant annet veggelementer i betong, stålkonstruksjoner, baderomskabiner, tekniske sjakter, takelementer, trapper og glassfasader. Dettet krever millimeterpresisjon på tegnebrettet.

– Med vårt system for samarbeid kan alle tegninger lastes opp i en nettsky og deles med alle underleverandører. De kan dermed se helheten i bygget, og tilpasse sine leveranser deretter. Det krever kanskje litt mer planlegging, men gir samlet sett større besparelser, bedre effektivitet og kortere byggetid, understreker Østmoen.  

Klare for nye oppdrag! Klaas Martin Jonker (foran til venstre), Harald Vårdal, Jan Oscar Kvitberg, Hans Erik Høines, Aksel Østmoen, Leif Arne Bratlie, Rebecca French, Reidar Nilsen, Georg Smith Slettedal og Jelle Bakhuis.

Bygger for den lokale utviklingen

Siden 2012 har IPD Norway gjennomført en rekke store prosjekter som rådgivende ingeniører, der alle selskapets fagdisipliner har vært engasjert. Et av disse er Oslofjord Convention Center i Melsomvik utenfor Sandefjord, for byggherren Oslofjord Property. Arkitekten er den internasjonalt anerkjente Niels Torp + arkitekter mnal. 

– Dette er ikke bare det største vi har vært med på, men også et av de største private byggeprosjektene i Norge de siste årene. Prosjektering startet i 2012, har pågått helt til nå. Bygget skal være helt ferdig i 2020, forteller Østmoen.

Det spennende prosjektet er nærmest som en liten by, med både konferansehotell med 1600 suiter samt idrettsarena og flerbrukshall på totalt 50.000 kvm. Byggene har hvert sitt særpreg og er nøye tilpasset konferansesenterets logistikk og parkanlegg – med mennesket i sentrum.

– Oslofjord Convention Centre er ikke bare et topp moderne konferansesenter, men har også Norges største og mest miljøvennlige flerbrukshall. Den har både fjernvarme, miljøvennlige kjølemedi CO2 i ishallen og er dessuten klargjort for å ta i bruk solcellepaneler, sier Østmoen.

Arbeidet med Oslo Convention Center fortsetter videre inn i 2019, så IPD Norway blir ikke arbeidsledige med det første. Det jobbes fortsatt med ferdigstilles av hotellbyggene samt utenomhus infrastruktur. I tillegg er de i dialog med andre byggherrer over hele Østlandet om nye spennende prosjekter.

– Vi har fortsatt god kapasitet, og ønsker gjerne å komme i kontakt flere aktører i lokalområdet. Målet er å bygge relasjoner med ulike samarbeidspartnere og delta i spennende prosjekter for å utvikle oss videre, avslutter Østmoen.

IPD Norway ønsker å gjøre gode ideer til virkelighet gjennom riktig kompetanse og digital teknologi. Derfor er de alltid på utkikk etter interessante samarbeidspartnere og dyktige ingeniører for å kunne realisere spennende prosjekter i fremtiden. 

Oslofjord Convention Centre

IPD Norway har i perioden 2012-2020 oppdrag som rådgivende ingeniører ved utbyggingen av Oslofjord Convention Center i Melsomvik, Sandefjord kommune. Arkitekten er det internasjonalt anerkjente arkitektkontoret Niels Torp arkitekter MNAL. Byggherre Oslofjord Property forestår utbyggingen av konferansehotell på totalt 103.000 kvm og idrettsanlegg på totalt 50.000 kvm. Byggene har hvert sitt særpreg og er nøye tilpasset konferansesenterets logistikk og parkanlegg, med mennesket i sentrum.

Konferansehotell med 1600 nye hotellsuiter fordelt på:
• 11 nye langhus med 4-7 etasjer og gjennomgående suiter
• 2 nye tårnhus på 11 etasjer
• 1 konferansehotell med opptil 9 etasjer

Alle suiter har bad, kjøkken med hvitevarer, sovealkove, internett, TV samt regulerbar varme og ventilasjon.
Suitene er koplet opp til SD-anlegg og hotellbooking for klargjøring og adgangskontroll.

Idrettsanlegg 50.000 kvm – dimensjonert for 8000 personer
- Flerbrukshall ca. 10 000m2 pluss tribuner
- Ishockeyhall ca. 3 300m2 med tribuner
- Parkeringsanlegg ca. 23 000m2 i to plan under bakken
- Energisentral på 11MW med 5 MW flisfyring, bio-olje og EL-kjeler.
- Aktivitets arealer for bordsport m.m.
- Vestibyle med kafé, resepsjon
- Lager- og logistikkarealer
- 2 utendørs fotballbaner
- Utendørs skatepark
- Stor utendørs lekeplass
- Kontorer
- Garderober
- Ballrom
- Møterom
- Datasentral

IPD Norway AS

• Etablert i 2012.
• 25 ansatte som utgjør et sterkt ingeniørmiljø med alle fag under samme tak.
• Fagområder: Bygg, VVS, Elektro, Vei, vann og avløp, Geoteknikk, Brannsikkerhet og Bygningsfysikk.
• Tilbyr prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse i alle faser av et prosjekt.

• Sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse på alle relevante områder.

Redaksjonen i Sandefjords Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet