Annonsørinnhold i samarbeid med Sandefjord Elektro AS

Hva er dette?

 
 

Elektrikere på sjekker’n

Det startet i 1983, med Bjørn Øyvind Sjølund som daglig leder og installatør. Det begynte med tradisjonell el-installasjon, men snart ble automasjon en del av virksomheten.

Annonsørinnhold i samarbeid med Sandefjord Elektro AS

Sandefjord Elektro AS

– Det var min far som startet opp. Jeg har jobbet i firmaet siden jeg var 15 år, først i skoleferier. Så begynte jeg i automasjonsavdelingen som automasjonsingeniør, sier Øyvind Sjølund.

Han overtok som daglig leder i 2015, mens søsteren er økonomiansvarlig. Sammen fører de arven med elektroinstallasjon videre i Sandefjord.

Sandefjord Elektro AS drev i utgangspunktet med tradisjonell el-installasjon. Snart var automasjon en viktig del av virksomheten. I dag tilbyr firmaet alt innen elektrikertjenester og har eget tavleverksted.

For de 24 ansatte innebærer dette hektiske dager, med en rekke varierte arbeidsoppgaver og oppdrag i Sandefjord og omegn. Oppdragene inkluderer boliger, næringsbygg, hytter og industri. De påtar seg jobber for både nybygg og rehabilitering.

– Når det gjelder el-installasjon og serviceoppdrag så jobber vi over hele Vestfold. Automasjonstavler til industri og næring produserer vi i eget verksted, og sender rundt om i hele landet, sier Sjølund. 

 

Ansvar for egen sikring 

Også i vinden er installasjon av el-billadere. Antall henvendelser er i økning, som tyder på at elbiler er populært blant befolkningen i Sandefjord.

Sjølund er tydelig på at kravene fra myndighetene er strengere når det gjelder elbilladere. Uten jordfeilvern type B er det ikke anbefalt å bruke stikkontakten i garasjen som lader, og installasjon av elbilladere bør så absolutt utføres av en godkjent installatør. I samarbeid med Norgeseliten, hvor vi er medlem, har vi vært på flere informasjonsmøter i borettslag for å fortelle om el-billadere, installasjon og bruk, forteller Sjølund.

Smarthus er også populært for tiden, og aktørene i markedet har gjort systemene både enklere og rimeligere for forbrukeren. Vi selger mye av både trådbaserte anlegg og trådløse anlegg, sistnevnte egner seg like godt til rehabilitering av eldre boliger til nyoppførte hus.

Fire av ti boligbranner i Norge skyldes feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. I ganske mange tilfeller kunne brannen vært unngått om det elektriske anlegget hadde blitt kontrollert med jevne mellomrom.

Som huseier er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand. Det innebærer at forsikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene ved brann om feil i el-anlegget er årsaken til brannen. Små feil kan med andre ord få store konsekvenser for deg og familien. Kontroll av el-anlegget gjelder både nye og gamle boliger.

En el-sjekk er ganske enkelt, og vel verdt investeringen. En av Sandefjord Elektros dyktige elektrikere går gjennom hele anlegget og det skrives en tilstandsrapport. Under en slik kontroll vil eventuelle feil og mangler bli avdekket og påpekt. Som huseier får du en oversikt over anleggets tilstand og kan rette opp eventuelle feil. 

 

Et godt arbeidsmiljø

– Vi har et veldig godt miljø, både faglig og sosialt. Hos oss er det en fin blanding av ungt og eldre, forteller han.

Reidar Helgeland er én av de mest erfarne i firmaet. Med en fartstid som strekker seg 34 år tilbake i tid, er det ikke noe han ikke har vært med på.

– Jeg har vært her lengst av alle gutta, og trives veldig her. Det er en trygg og solid arbeidsplass, med godt miljø, sier han. Til daglig er han å finne på automasjonsverkstedet eller ute for å installere tavlene som er produsert.

Helgeland legger vekt på at Sandefjord Elektro er et lokalt firma med godt renomme.

– Folk kjenner oss, både i nærområdet og ellers i landet. De vet vi leverer kvalitet, både på tavler og i arbeid. Vi hadde ikke hatt så mange kunder om det ikke var for det gode navnet og ryktet, sier han.

Morten Hansen, som startet som lærling i 1998, har overtatt som installatør/faglig ansvarlig i firmaet etter en periode som elektroingeniør i Larvik.

Også den yngre garde ønskes velkommen inn. Hvert år tas det inn én ny lærling. Sjølund er ikke i tvil om at lærlinger er viktige for både firmaet og bransjen.

– Vi har tre lærlinger og en skoleelev som blir lærling neste år. Utfører de en god jobb mens de er her, vil de også få tilbud om fast jobb etter at fagprøven er bestått. Ved å ta inn lærlinger rekrutterer vi selv og kan forme etter våre prinsipper, forklarer han.

Sandefjord Elektro så dagens lys for 35 år siden. Nå er andre generasjon som sitter i førersetet. Så gjenstår det å se om Sjølund klarer å tenne gnisten for bransjen hos neste generasjon… 

Tips til bedre el-sikkerhet

Panelovner
De aller fleste av dagens panelovner har lav overflatetemperatur, men uansett hvor lav den er må ovnen aldri tildekkes. Heng aldri tøy til tørk på en panelovn!
Om gardinene henger tett inntil panelovnene, bør du montere en gardinbøyle. Bøylen monteres over ovnen og hindrer at gardinene kommer i kontakt med den varme overflaten.

Berøringsfare
Om du får støt når du tar på elektriske apparater, vannkraner e.l. kan det være tegn på at det er en feil i ditt elektriske anlegg. Elektrisk støt kan medføre livsfare. Vi anbefaler alle å ta en EL-sjekk – da får du kontrollert hele det elektriske anlegget, og får en tilstandsrapport som forteller deg hvilke punkter som må forbedres.

Skjøteledninger og gulvkontakter
I de aller fleste hjem finnes det minst en gulvkontakt eller skjøteledning som blir brukt uforsvarlig. Som oftest gjelder dette områder hvor det er behov for mange støpsler, for eksempel ved stereo- og TV benken. Her samler det seg i tillegg støv, og såkalte lysbuer kan forårsake gnister. I dag finnes det stikkontakter med inntil 8 uttak. Ved å bytte ut den gamle doble stikkontakten med en av disse nye stikkontaktene unngår du risken ved å bruke gulvkontakter og skjøteledninger.

Sjekk sikringsskapet ditt
Gamle skrusikringer kan være brannfarlige, og varmgang i sikringsskapet kan være et faresignal. Et godt råd er derfor; kjenn på skrusikringene om de er varme. Vi anbefaler at du bytter ut gamle skrusikringer med automatsikringer. Hovedsikringen bør være en automatsikring av selektiv type. Overbelastning eller kortslutning på anlegget skal kun løse ut kurssikringene – ikke hovedsikringen. Kurssikringene bør også være automatsikringer, da disse gir rask og sikker utkobling.

Jordfeil
Nyere sikringsskap har alle en jordfeilbryter. Jordfeilbryteren kobler ut én eller flere av kursene når det oppstår jordfeil i din installasjon. Dette reduserer brannfaren til et minimum.

Sandefjord Elektro AS

• Vi leverer alt av elektrikertjenester og har eget tavleverksted.

• Sandefjord Elektro AS ble etablert i 1983. Utgangspunktet var tradisjonell el-installasjon, men snart ble automasjon en viktig del av virksomheten. I dag er de aktivitetene ganske jevnbyrdige når det gjelder gjøremålene til Sandefjord Elektro AS.

• Vi er medlem av Norgeseliten. 

• Sentral godkjenning

• NEMKO-sertifisert

• Ekomnettautorisert

• F-gass sertifisert


Del artikkelen på Facebook