Torsdagskafe i Nanset kirke

Torsdag 13. september kl.11:00
Nanset kirke
kart
Hver torsdag er det åpent i peisestua i kirken. Det er vafler og kaffi til alle. Vi prater og hygger oss. Det er en fin måte å bli kjent med hverandre på. Kl 12 har vi en "tankestrek" . Det kan være sang, musikk, opplesing, andakt, drøfting av et tema eller annet. Det er frivillige i kirken som står for dette. En slags "sjømannskirke-etterligning ." Alle er hjertelig velkommen