Stokke Voices Barnekor

Onsdag 12. september kl.18:15-19:30
Stokke kirke
kart
Kor for alle i alderen 4. - 8 klasse starter opp i Stokke kirke onsdag 12. 09 kl. 18.15. Deretter hver onsdag. REN SANGGLEDE: Gospel, pop og kirkesang. Ny dirigent ; Karoline Sommerseth Horntvedt. Organist Arnt Frode Strandskogen spiller og legger til rette. Servering i pausen. Info og påmelding : SMS 40402241