Ingrid Kvia Gundersen og Cato Erikstad Gundersen fikk barn 20. desember 2016

Elise Kvia Gundersen ble født 20.12. Stolte søsken er Sander og Hedda.