Minneord over Reidar Bakke

Det var en tung beskjed å motta, at vår gode kollega gjennom 40 år hos Ivar Halvorsen AS døde så brått i fra oss. 20 08. 1977 vandret Reidar Bakke inn i historien til baker Halvorsen - den gang i form av å søke lærlingplass som konditor, 18 år gammel, etter endt yrkesfaglig utdanning på nåværende Sandefjord videregående skole. Det var sikkert et skummelt prosjekt å tre inn i en bedrift med mange voksne menn, som hadde befestet sin posisjon og kunne sitt fag ut og inn. Heldigvis var det en kvinne med på laget, Reidun Fossedal, som var den første kvinne i Vestfold som besto fagprøven og ble konditor noen år tidligere. Den gang var læretiden tre år, men Reidar tok sitt svennebrev etter 19 måneder i lære – 27.mars 1979. Deretter bar det ut i verden i form av militærtjeneste, videre perfeksjonering, og han fikk tittel og stilling som overkokk i Ingeniørkompaniet i 1980. Vi var glad da han «banket» på bedriftens dør igjen, og vendte tilbake til konditorfaget i vår bedrift. Reidar har deltatt på faglige kurs, og i tillegg gjennomført pedagogisk opplæring for faglige ledere, samt fordypningsmodul innenfor det samme. Han ble opplæringsansvarlig for konditorlærlinger hos oss, og hadde denne rollen i mange år. Han var også sensor i prøvenemda for faget i en årrekke, og var svært godt likt i denne sammenheng, fordi han skapte ro i stressede sjeler som skulle vise sine ferdigheter. Reidar har vært en fantastisk trofast medarbeider hos oss i alle år, kun med et avbrudd på 4 mndr i 1988, hvor han var innkalt til siviltjeneste, og jobbet på Mjølløst gård. Han har vært en god rollemodell og læremester for mange lærlinger opp igjennom disse årene. Reidar hadde høyt tempo på alt han gjorde, og når han gikk gjennom bakeriet, småløp lærlingen etter ham. Han var svært arbeidsom, med høy arbeidsmoral – vi har vel aldri mottatt noen sykemelding fra ham, og han har knapt vært borte en time fra jobben sin. Det er imponerende! Reidar har vært den som har kommet først og gått sist i konditoriet. Han har hatt oversikt på det meste, og stått for innkjøp i sin avdeling, produksjonsflyt og en effektiv pådriver for orden og renhold. Han har hatt oversikt på hva som ble bakt året før, eller til de ulike årstidene, og alt han har bidratt med har hatt sitt kvalitetsstempel. Reidar har mang en gang tatt med seg arbeid hjem, og sittet med tragant arbeid i form av svaner og broer som ble håndlaget til bryllupskaker, marsipanblomster, varetellingslister etc. Dette har han gjort på eget initiativ fordi han alltid har vært interessert i bedriftens ve og vel, og glad i arbeidet sitt. Reidar var i flere år med i styret for bedriften, og han hadde stor tillit blant oss. Han var en tvers igjennom hyggelig og flott kar, og vi har hatt et veldig godt arbeidsfellesskap. I 2002 fikk han gullklokke etter 25 år i bedriften og i år 20.08. 2017 hadde han vært ansatt i hele 40 år, og mottok heder for dette. Vi har vært så heldige som har hatt en slik flott medarbeider i vår trofaste stab, noe som har bidratt til stabilitet, god kvalitet og enorm varemerkebygging. Vi takker for alt han har vært for oss, og sender våre varme tanker til hans nærmeste familie, og lyser fred over hans gode minne og ettermæle. Ivar Halvorsen AS Bente Aven Lang

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Eli Antonsen og Kjell Hansen
Minneord over Eli Antonsen og Kjell Hansen
Minneord over Laila Stein
Minneord over Laila Stein