Minneord over Tor Zimmermann Børresen

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Tor Zimmermann Børresen har gått bort så alt for tidlig. Tor var organisasjonssjef i Vestfold Idrettskrets fra 1974 og fram til pensjonsalder i 2001. I hans periode hadde Vestfoldidretten en eventyrlig utvikling på områder som barneidrett, anlegg, idrettsmerke, mosjonsidrett og organisasjonsmessig. Tor var en uredd leder på mange områder i idretten. Friidretten sto hans hjerte spesielt nært, og de nøt godt av hans kunnskap og lederskap. Tor var sentral i mange store saker som idrettskretsen jobbet med. Sammen med idrettskretsstyret var han pådriver i Vestfoldundersøkelsen, som var forskning i og omkring barne- og ungdomsidretten. Tor ledet prosessen med å bygge Idrettens Hus i Bugården for idrettskretsen og særkretser, som sto ferdig i april 1993. Året etter var Vestfold idrettskrets 75 år, og Tor var medforfatter til boka Vestfold-idrett i 75 år. Også etter at Tor ble pensjonist stilte han seg til rådighet for Vestfold idrettskrets. Han var en selvfølgelig mann til hederstegnkomitéen, som han var med i fra 2008-2011. Som organisasjonssjef i en av idrettskretsene, var Tor en nestor, og han var en varm forsvarer av idrettskretsens plass i organisasjonen. Ikke minst var idrettskretsen viktig som en enhet i samarbeid med fylket og kommunene. Tor var en person som var Vestfoldidrettens forsvarer i videste betydning, og han fikk både Norges idrettsforbunds hederstegn og Vestfold idrettskrets hederstegn for sitt gode og livslange arbeid. Våre tanker går til kona Marit og resten av familien. Vi lyser fred over Tor sitt minne. På vegne av tidligere kollegaer og Vestfold idrettskrets; Rolf Gunnar Haagensen og Lisbeth Danielsen

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Gunnar Bøe
Minneord over Gunnar Bøe
Minneord over Hans Kristian Gravdal
Minneord over Hans Kristian Gravdal
Minneord over Else Marie Gundersen
Minneord over Else Marie Gundersen
Minneord over Hanne Thorsen
Minneord over Hanne Thorsen
Minneord over Alf Hansen
Minneord over Alf Hansen
Minneord over Kjell Jakob Stensland
Minneord over Kjell Jakob Stensland
Minneord over Ivar Tollnes
Minneord over Ivar Tollnes
Minneord over Hanne Thorsen
Minneord over Hanne Thorsen
Minneord over Bjarne Holhjem
Minneord over Bjarne Holhjem
Minneord over Leif von Krogh
Minneord over Leif von Krogh
Minneord over Per Sandbu
Minneord over Per Sandbu
Minneord over Tor Zimmermann Børresen
Minneord over Tor Zimmermann Børresen