Minneord over Tor Zimmermann Børresen

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Tor Zimmermann Børresen har gått bort så alt for tidlig. Tor var organisasjonssjef i Vestfold Idrettskrets fra 1974 og fram til pensjonsalder i 2001. I hans periode hadde Vestfoldidretten en eventyrlig utvikling på områder som barneidrett, anlegg, idrettsmerke, mosjonsidrett og organisasjonsmessig. Tor var en uredd leder på mange områder i idretten. Friidretten sto hans hjerte spesielt nært, og de nøt godt av hans kunnskap og lederskap. Tor var sentral i mange store saker som idrettskretsen jobbet med. Sammen med idrettskretsstyret var han pådriver i Vestfoldundersøkelsen, som var forskning i og omkring barne- og ungdomsidretten. Tor ledet prosessen med å bygge Idrettens Hus i Bugården for idrettskretsen og særkretser, som sto ferdig i april 1993. Året etter var Vestfold idrettskrets 75 år, og Tor var medforfatter til boka Vestfold-idrett i 75 år. Også etter at Tor ble pensjonist stilte han seg til rådighet for Vestfold idrettskrets. Han var en selvfølgelig mann til hederstegnkomitéen, som han var med i fra 2008-2011. Som organisasjonssjef i en av idrettskretsene, var Tor en nestor, og han var en varm forsvarer av idrettskretsens plass i organisasjonen. Ikke minst var idrettskretsen viktig som en enhet i samarbeid med fylket og kommunene. Tor var en person som var Vestfoldidrettens forsvarer i videste betydning, og han fikk både Norges idrettsforbunds hederstegn og Vestfold idrettskrets hederstegn for sitt gode og livslange arbeid. Våre tanker går til kona Marit og resten av familien. Vi lyser fred over Tor sitt minne. På vegne av tidligere kollegaer og Vestfold idrettskrets; Rolf Gunnar Haagensen og Lisbeth Danielsen

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Eli Antonsen og Kjell Hansen
Minneord over Eli Antonsen og Kjell Hansen
Minneord over Laila Stein
Minneord over Laila Stein