Minneord over Per Sandbu

Tidligere byveterinær i Sandefjord Per Sandbu døde 21.desember 2017. 88 år gammel. Med ham har vi mistet en dyktig kollega, et ærlig, pålitelig og hyggelig medmenneske som var sterkt samfunnsinteressert. Per Sandbu var født på Ny-Sandbu i Nord-Fron 2. desember 1929. Han tok artium på Vinstra, gikk vinterlandbruksskolen og avtjente militærtjenesten i Tysklandsbrigaden. Før han ble byveterinær i Sandefjord i 1961, var han vit ass ved Inst. for næringsmiddelhygiene på NVH, konsulent i Landbruksdepartementet og veterinærkonsulent på hvalkokeriet Torshøvdi i Antarktis. Det var meget klokt når han skulle bli sjef for næringsmiddelhygienen i hvalfangerbyen. I Vestfold mente man den gang at et ordentlig mannfolk burde helst ha vært både i militæret og på hvalfangst. Per Sandbu var godt kvalifisert for stillingen. Som fagmann var han dyktig og kreativ. Fra” bar bakke” vokste det fram en moderne kjøtt-og næringsmiddelkontroll i Sandefjord, med et velutstyrt og godt bemannet laboratorium, til tross for trange kommunalbudsjetter. Han fikk nabokommunene med på et spleiselag og en interkommunal næringsmiddelkontroll ble etablert. Vestfold ble det første fylket i landet hvor byer og landkommuner fikk likeverdige næringsmiddel kontroller. Per Sandbu var tro mot veterinærkallet hele sitt liv. Når tiden tillot det, kjørte han landdyrpraksis og holdt kontakt med primærprodusentene av animalske næringsmidler. I 1970-72 var han kst. fylkesveterinær i Buskerud, Vestfold og Telemark. Sin kompetanse delte han med kolleger ved å publisere flere faglige artikler. Per Sandbu var formann i Vestfold Veterinærforening, styremedlem i VHF og KVE, og i mange år medlem av DNVs sentralstyre. I perioden 1977 – 81 var han president i den norske veterinærforening. Som familiefar var han moderne, svært huslig og god til å lage mat og en praktisk mann. Han var glad i friluftsliv, jakt og fiske. Hans kjærlighet til fjellet resulterte i at familiens ferieturer nesten uten unntak gikk til Rondane Takk for gode minner. Arvid Haugan, tidligere byveterinær I Tønsberg

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Odd Vidar Eriksen
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Ole Johs. Brunæs
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Arne Steen-Paulsen