Minneord over Per Odberg

Det var med vemod mange i Sandefjord mottok meldingen om Per Odbergs bortgang den 10. juli. Vi som har levd en stund og kjenner litt til lokalhistorien og det offentlige liv, hadde stor respekt for ordføreren, høyesterettsadvokaten og næringslivsmannen mens han levde. Vi nærer den samme dype respekten for Per Odberg nå når han ikke lenger er blant oss. Som advokat var han dyktig og kunnskapsrik, og det forteller litt om hans juridiske posisjon at han to ganger vant Den Norske Advokatforenings årlige prisoppgaver, i 1968 og 1982. Det er heller ikke å undres over at emnet for oppgavene var knyttet til eiendomsretten, innskrenkninger i råderett over eiendom og statens erstatningsplikt. For her kom næringslivslederen og Høyrepolitikeren godt og synlig frem. Odberg var en prinsippfast og dyktig forsvarer av den private eiendomsretten – som var under angrep i store deler av etterkrigstiden. Han var sterkt involvert i det lokale næringslivet gjennom mange styreverv, som regel styreleder. Det gjaldt spesielt AS Thor Dahls mange selskaper og virksomheter. Det var her flere av hans gode egenskaper kom frem: Saklighet, nøkternhet og holdningen som sier at verdier må skapes før de kan fortæres eller deles. Ikke minst gjorde Per Odberg en solid innsats som styreleder i Framnæs mek. Værksted, også da han på 1980-tallet forsøkte alle utveier og snudde hver stein for å redde «Værste» med de mange hundre arbeidsplassene fra nedleggelse. Men det var som offentlig person, politiker og ordfører undertegnede og mange med meg vil huske Per Odberg som en stø og fast skipper på skuta. Han ble valgt inn i formannskapet så tidlig som i 1972, og deretter valgt til ordfører etter tre gode valg for Høyre i perioden 1975 til 1987. Som journalist dekket jeg bystyrets møter i store deler av denne tiden, og ble slått av den rutinerte og vennlige måten han brukte klubba på – raus mot alle som hadde noe å si fra talerstolen, og med en lun replikk når det kom til harde meningsutvekslinger. Da løste spenningen seg opp i allmenn munterhet. I en periode hadde undertegnede gleden av å sitte sammen med Odberg i det daværende Helse- og sosialstyret. Her viste han seg som en varm og engasjert sosialpolitiker som av og til gikk imot egne partifeller når han ikke syntes de var generøse nok mot de svakeste i samfunnet. På dette feltet var han slett ikke «nøktern». Per Odberg var en lokalpatriot som gjerne bidro til forskjønnelse av byen og det offentlige miljøet. Det skjedde ofte gjennom gavmilde bidrag fra Thor Dahl-«systemet», og sikkert etter Odbergs initiativ. Jeg tenker av og til på akkurat dette når jeg passerer Arnold Haukelands skulptur «Havdronningen» utenfor Rådhuset. Den ble overlevert kommunen i 1976, året etter at selve bygningen sto ferdig. Per Odberg var formell, korrekt og stilig i sin fremtreden, en høyreist høvdingskikkelse når han opptrådte på kommunens vegne. Men han kunne også le og være med på spøken ved offentlige anledninger. Som da han under åpningen av Svømmehallen i Bugården på byens fødselsdag 23. juni 1982 lot seg kaste i bassenget med hvitskjorta og slipset på. Som Høyremann var Per Odberg en forbilledlig ledertype. Han interesserte seg sterkt for Høyres ideologi og Høyres verdier og prinsipper. De satte han ut i livet gjennom utallige vedtak i bystyre og formannskap. Hans ordførerperioder var da også folkepartiets første store glansperiode etter annen verdenskrig, med stor og økende oppslutning lokalt og nasjonalt. Det er verdt å merke seg at Per Odberg var Sandefjords siste ulønnede ordfører. Han så på vervet som et tillitsverv og en ideell forpliktelse overfor byen og dets innbyggere. Sandefjord har mye å takke Per Odberg for. Det er denne takken undertegnede gjerne vil formidle her. Mange av oss vet at han møtte private og personlige utfordringer gjennom store deler av livet, men at han også fikk mange gode år sammen med sin Anne. Vi takker henne for det. Det er et paradoks, men også en viktig påminnelse, at han mot slutten av livet fikk så god pleie og omsorg på nettopp Nygård sykehjem, som han gjorde så mye for gjennom sin politikergjerning. Nå er han borte. Samtidig går navnet Per Odberg inn i Sandefjords kollektive hukommelse. Der vil minnet om ham leve lenge. Bjørn Hoelseth, på egne vegne og på vegne av Sandefjord Høyre

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Torbjørn Thorstensen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Karsten Jakobsen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Elin Eriksen
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Arvid Flakstad
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Jan Erik Arna
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Liv Corneliussen
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Astrid Linnea Hasle
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstved
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Eli Antonsen og Kjell Hansen
Minneord over Eli Antonsen og Kjell Hansen
Minneord over Laila Stein
Minneord over Laila Stein