Minneord over Olav Eggen

TIL MINNE Det var med sorg vi mottok beskjed om at Olav Eggen var død. Han var et aktivt medlem i Lions Club Sandefjord i mer enn 30 år og som engasjerte seg i mange ulike aktiviteter. Olav var en lun og klok mann, som med sine velformulerte replikker bidro til et godt vennskap mellom medlemmene. Det var trivelig å samarbeide med Olav, også da vi gjennomførte ulike aktiviteter til våre medmenneskers beste. Vi takker for vennskapet med Olav og det han uselvisk utførte for andre. Våre tanker går nå til hans barn, barnebarn og øvrig familie. Erik Aaberg President i Lions Club Sandefjord

    DEL
{{score.total_count}}
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Gunnar Hallenstvedt
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Arne Steen-Paulsen
Minneord over Eli Antonsen og Kjell Hansen
Minneord over Eli Antonsen og Kjell Hansen
Minneord over Laila Stein
Minneord over Laila Stein
Minneord over Olav Eggen
Minneord over Olav Eggen
Minneord over Liv Holtan
Minneord over Liv Holtan
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Bjørn Kvarenes
Minneord over Ågot Camilla Elvestad
Minneord over Ågot Camilla Elvestad
Minneord over Per Odberg
Minneord over Per Odberg